Декларация за поверителност

Известие за защита на данните

Този документ описва процедурите, използвани за обработка на личните данни на потребителите, които посещават този сайт ( "Уеб сайт") и да използват услугите, предлагани от Zucchetti Centro Sistemi Spa ("ZCS"), на уеб сайта. Тази декларация за поверителност се отнася единствено до личните данни, обработвани във връзка с Уеб сайта; всички уеб сайтове на трети страни, които могат да бъдат достъпни от потребителя чрез връзки са предмет на правилата за поверителност, издадено от оператора на сайта на трета страна. На потребителите се препоръчва да се четат тези документи преди да влезете в уеб сайтове на трети страни.

1 Контролер на данни

Zucchetti Centro Sistemi Spa, чието седалище се намира на Via Лунгарно 305/A, в Терануова Брачолини(AR), Италия, данъчен идентификационен номер 03225010481, ДДС номер 01262190513.

2 Къде обработваме данните и как се защитават данните

Обработката свързана с услугите, предоставяни чрез Уеб сайта ще се извършва с автоматизирани инструменти от страна на персонала, отговорен за обработка в офисите на ZCS; данните ще се съхраняват на сървърите на ZCS Италия. ZCS защитава, контролира и обработва личните данни, предоставени от Вас, за прилагане на адекватни мерки и процедури за безопасност, включително тези на базата данни, придобити с техническия прогрес, с цел намаляване на рисковете от унищожаване, изгубване, неразрешена обработка, достъп или преработка не в съответствие с посочените цели. Въпреки това, потребителите трябва да имат предвид, че използването на Интернет не е напълно имунизиран от риска от не оторизиран достъп, поради което сигурността на информацията не може да бъде напълно гарантирана.

3 Тип обработвани данни

Предоставените доброволно от потребителя данни. Потребителите не са задължени да предоставят всички лични данни, за да се консултират със страниците на сайта. Всички контакти от страна на потребителя с ZCS, са по желание, изрично, спонтанно изпращане на съобщения, имейли или конвенционална поща, на адресите, посочени в този сайт, водят до последващо придобиване на адреса на подателя, адреса на електронна поща или телефон необходим за да се отговори на искането, както и всякакви други лични данни, включени в съответните комуникации. Тези данни ще бъдат използвани само за да се изпълни искането на потребителя, и ще бъдат разкрити само на трети лица, ако е необходимо за тази цел (например компания, спедиция за изпращане на информационни материали за нашите продукти и услуги). Данните няма да бъдат разпространявани. Данните ще се съхраняват в продължение на толкова дълго време, колкото е строго необходимо, за да се предостави на потребителя исканата услуга.

Данни, предоставени в момента на регистрация за услугата бюлетин и / или за получаване на  търговски съобщения, отнасящи се до ZCS продукти и услуги. Ако потребителят се регистрира за услугата бюлетин и / или ползвателят иска да получава бюлетини и / или търговски съобщения, обработката ще се отнасят до данните за контакт, предоставени от Потребителя на етапа на регистриране за посочената услуга.

4 Защо и как обработваме данните

Личните данни ще бъдат събирани и обработвани основно:

За изпълняването на запитванията на потребителите (т.е. за управление на потребителските запитвания)

за целите на маркетинга чрез изпращане по електронна поща или конвенционална поща (ако потребителят доставя своя адрес), бюлетини и/или търговски, рекламни или информационни съобщения, свързани с ZCS продукти и услуги, както и инициативи и събития, организирани от или в сътрудничество с ZCS. Ако потребителят е дал съгласие за обработването на своите лични данни за маркетингови цели, посочените данни могат да бъдат обработвани за целите на провеждане, от традиционната поща или електронна поща, статистически анализи, проучвания и изследвания на пазара във връзка ZCS услуги. Лични данни на потребителя ще бъдат обработвани само за тези цели, след регистрация на потребителя, като попълните в полето, в страниците на сайта.

Обработката може да се отнася до една или повече от следните операции: събиране, регистриране, консултации, организиране, съхраняване, обработка, разкриване, модифициране, подбор, използване или заличаване.

5. Дали предоставянето на данни е доброволно или не

Предоставянето на данните, маркирани, колкото е необходимо на етапа на заявка за контакт (например контакт, име и компания заявител) е от съществено значение, за да изпълнят исканията на потребителя. ZCS може да се наложи да  получи допълнителна информация, в зависимост от конкретните искания, изпратени от потребителя. Предоставянето на такава допълнителна информация не е задължителна, но ако това не е предвидено, може да е трудно или невъзможно за ZCS да изпълни искането на потребителя.

Предоставянето на и-мейл адрес е наложително за изпращане на бюлетина и / или маркетинг комуникации, ако потребителят е поискал да ги получава.

Бюлетин – Mailсhimp

Mailchimp е услуга, която обработва адреси и изпраща и-мейли, предоставени от Mailchimp Inc.

Събирани лични данни: и-мейл, име, държава
Място на обработка: САЩ - Декларация за поверителност

6 Данни от уеб сърфиране – Бисквитки

Данни уеб сърфиране

Информационни системи и програми, които се използват за работата на Сайта събират някои елементи на личните данни, предаване на което е присъщо на използването на Интернет протоколи за комуникация (например IP адреси или имена на домейни на компютрите, използвани от потребителите, които се свързват към Интернет страницата, на URI - Uniform Resource идентификатор адресите на средствата, поискани, в момента на искането, който се използва за подаване на искането до сървъра метод, размера на получения в отговор файл, цифровия код по отношение на статута на отговора, даден от сървър (успешни, грешка и т.н.), както и други параметри, свързани с потребителя на операционната система и IT среда). Въпреки, че тази информация не се събира с цел да бъде свързан с определени субекти на данни, поради своето естество тя може да даде възможност на потребителите да бъдат идентифицирани в резултат на преработката и асоцииране с данни, съхранявани от трети страни.

Тези данни се използват единствено за целите на получаване на анонимна статистическа информация за използването на Сайта и мониторинг на правилното им функциониране, и се заличават веднага след преработка. Данните могат да се използват за установяване на отговорност в случай на компютърни престъпления във вреда на Сайта; във всички останали случаи, данните, отнасящи се до сайта контакти в момента не продължават повече от седем дни.

Бисквитки

В някои случаи, лични данни се събират от ZCS с различни технологии, включително "бисквитки". Cookies се състоят от набор от данни, изпратени от един сайт на "браузър" (който може да бъде вашия браузър). Тази информация може да се съхранява на компютъра (включително вашия компютър) с помощта на маркер, който идентифицира компютъра, но не и на потребителя.

Някои страници на сайта използват бисквитки, изпратени от ZCS или трети лица, както и други технологии, които да позволят на техническата експлоатация на Интернет страницата и да осигурят по-добро използване на сайта, както и за провеждане на статистически анализи за използването на сайта.

За повече информация вижте декларацията на „бисквитките“.

7 Разкриване и разпространение на данни

За правилното изпълнение на посочените по-горе функции, данните могат да бъдат обработвани от административния, търговски и технически персонал на ZCS, и от персонала на други дружества, които в качеството си на процесори на данни, предоставят услуги на ZCS (например доставчици на е-маркетинг и уеб сайт поддръжка и услуги за управление). ZCS също може да разкрие някои от личните данни на потребителя да дъщерни дружества и неговите търговци или агенти, ако е от съществено значение, за да изпълни исканията, направени от потребителя, т.е. за оценка.

Актуализиран списък на тези страни може да бъде получена в контакт ZCS, както е описано в точка 8 по-долу. При никакви обстоятелства няма събраните данни да бъдат възложени на трети страни за използване на посочените  трети лица за собствени цели; Въпреки това, в случай на извънредни операции на фирмата (например продажба или лизинг на корпоративните активи), данните могат да бъдат прехвърляни или предавани на трети лица купувачи / наематели или данни assignees.  Данните няма да бъдат разпространявани.

8 Правата на субектите на данни.

Според действащото законодателство за защита на данните на субекта на данните (т.е.. Потребителя) има определени права, включително и правото да получи потвърждение по всяко време за това дали съществуват посочените данни, за да се информира за тяхното съдържание и произход, за да се провери на тяхната коректност, и поиска допълнение, актуализация или поправка от него. Потребителят има право да поиска данни, обработвани в нарушение на закона да бъдат изтрити, анонимни или блокирани, и да се противопоставят на тяхната обработка за основателни причини във всеки случай, включително отказването от маркетингови комуникации и / или бюлетин.

С цел да упражнява тези права, потребителят може да се свържете директно с ZCS на адресите за контакт, посочени в параграф 1, или изпращане на съобщение до commercial@centrosistemi.it или се обадите на телефон +39 055 91 971.

Authorised distributor: Max Distributing 14151 Fir St - OR 97045 Oregon City, US Телефон: 001 800 777 5635