ambrogio robot

Al meer dan vijftien jaar een legende in uw tuin

Nee. De Ambrogio Robot past zich aan uw tuin aan. U dient alleen stenen en andere voorwerpen in het gras te verwijderen, en eventuele gaten op te vullen, zodat de Ambrogio Robot ongehinderd kan werken.

Vermenigvuldig de lengte met de breedte van uw eigendom en vergelijk het resultaat met de meetwaarden in de technische gegevensbladen van de Ambrogio Robot. Het totale oppervlak moet het huis, de bomen, bloemperken en andere elementen van het oppervlak in kwestie omvatten. De Ambrogio Robot past zijn activiteiten aan de aanwezige hindernissen aan.

Ja. De Ambrogio Robot rijdt probleemloos op elke ondergrond, ook hellingen. Op een optimale ondergrond kan hij hellingen tot 55%. De wielen van de Ambrogio Robot zijn zo ontworpen dat hun grip toeneemt wanneer de grond glibberig is. Raadpleeg de voorzorgsmaatregelen in het hoofdstuk 'Voorbereiding en de grenzen van het werkgebied markeren' van de bedieningshandleiding.

Ja. De Ambrogio Robot maait elk soort gras in residentiële tuinen, ook dik of nat gras. De Ambrogio Robot kan zo worden geprogrammeerd dat hij 's nachts of 's ochtends vroeg werkt, zodat u overdag van uw tuin kunt genieten.

De Ambrogio Robot maait gras autonoom en automatisch. Hij heeft uw hulp of bijstand niet nodig. De Ambrogio Robot maait elke dag enkele millimeters gras en laat het maaisel achter op de grond, zodat uw gazon op natuurlijke wijze wordt bemest.

De Ambrogio Robot kan tot vier werkzones aan: de hoofdzone waar het oplaadstation zich bevindt, en tot drie secundaire zones – dit zijn gazonzones die aansluiten op de hoofdzone. In de 'Technische informatie' in de bedieningshandleiding vindt u het precieze aantal zones dat uw Ambrogio Robot aankan.

De Ambrogio Robot is ontworpen voor het dagelijks onderhoud van uw gazon. De Ambrogio Robot maait elke dag enkele millimeters gras, wat bijdraagt tot de natuurlijke bemesting en de kwaliteit van het gras verbetert. De maximaal toegelaten maaihoogte vindt u in het hoofdstuk 'Technische informatie' in de bedieningshandleiding.

Nee. U hoeft het grasmaaisel niet samen te harken en weg te doen. Elke dag maait de Ambrogio Robot enkele millimeters gras. Het maaisel blijft op de grond liggen en vormt een natuurlijke meststof voor uw gazon.

Nee. Wanneer de robot terugkeert naar het oplaadstation, wordt er geen signaal uitgestuurd, om het energieverbruik te beperken.

Ja. De Ambrogio Robot geeft een waarschuwing wanneer de batterijen moeten worden opgeladen, en keert autonoom terug naar het oplaadstation.

De Ambrogio Robot werkt op basis van geprogrammeerde intervallen en alterneert maaicycli met oplaadbeurten. Om het gras gelijkmatig te maaien beweegt hij vooruit en achteruit in het gebied dat gemarkeerd is met de begrenzingsdraad. Om optimaal te maaien werkt hij met een spiraalbeweging op plaatsen waar het gras hoger of dikker is.

Ja. U dient echter na te gaan of de gazonrobot de nieuwe hindernis zal raken, en of de installatie moet worden aangepast en de nieuwe hindernis moet worden opgenomen in de perimeter. Uw Ambrogio Robot-verdeler levert tijdens de installatie extra draad, zodat u de begrenzingsdraad snel kunt aanpassen aan bijkomende wijzigingen en verbindingsnaden worden vermeden.

Ja. Maar alleen als de tuinen op elkaar aansluiten en er geen treden tussen de twee tuinen zijn.  Laat uw Ambrogio Robot-verdeler dit specifieke geval onderzoeken. Om het gras van meer dan één tuin te maaien, moet u de totale oppervlakte berekenen van de tuinen waar de Ambrogio Robot moet werken, om de beste Ambrogio Robot-versie te kiezen.

Normaal gezien niet. Om storingen te vermijden is het echter altijd aan te bevelen het oplaadstation ver genoeg van automatische poorten, aansluitkasten voor verlichting of automatisch irrigatie op te stellen. Raadpleeg het hoofdstuk 'Systeeminstallatie plannen' in de bedieningshandleiding.

Ja, op voorwaarde dat die objecten meer dan 10 cm hoog zijn. De Ambrogio Robot nadert een hindernis in het gras en raakt die voorzichtig aan om het gras rond de hindernis te maaien. De Ambrogio Robot maait dan verder in een andere richting. De Ambrogio Robot veroorzaakt geen beschadigingen en wordt zelf niet beschadigd.

Ja. Rond alle hindernissen waarmee de Ambrogio Robot niet in contact mag komen, moet een begrenzingsdraad worden aangebracht volgens de instructies in het hoofdstuk 'Voorbereiding en de grenzen van het werkgebied markeren' in de bedieningshandleiding. De Ambrogio Robot gaat tot aan de rand van de draad en beweegt dan verder in een andere richting.

U opent het programmeermenu met de bedieningselementen op het display, waarna u de dagen en tijdstippen selecteert waarop de Ambrogio Robot moet werken. Raadpleeg de tabel met tips in het hoofdstuk 'Werkschema's – programmeermodus' in de bedieningshandleiding. Voor meer advies kunt u contact opnemen met uw Ambrogio Robot-verdeler.

Ja. Volg de gedetailleerde instructies in de bedieningshandleiding. Uw Ambrogio Robot-dealer staat altijd tot uw dienst met tips of als u wenst dat de Ambrogio Robot door een professional in uw tuin wordt geïnstalleerd.

De installatiekit bevindt zich in de doos met de Ambrogio Robot. In de kit vindt u een rol perimeterdraad, een zak met bevestigingspennen, het oplaadstation met een stroomadapter en elektrische aansluiting en de bedieningshandleiding.

De Ambrogio Robot werkt in een zone die gemarkeerd is door een begrenzingsdraad aangebracht aan de rand van uw tuin. De draad wordt in de grond bevestigd met kunststof bevestigingspennen of kan worden ingegraven. Het begin en het einde van de draad worden verbonden met het oplaadstation, dat verbonden is met een stopcontact.

Ja. De Ambrogio Robot kan worden beveiligd met een pincode van vier tekens. De Ambrogio Robot kan niet worden opgestart en het programmeermenu kan niet worden geopend zonder de pincode, zodat derden de Ambrogio Robot niet kunnen gebruiken. Raadpleeg het hoofdstuk 'Veiligheid - programmeermodus' in de bedieningshandleiding.

Bij een stroomonderbreking detecteert de Ambrogio Robot de afwezigheid van de begrenzingsdraad. Hij stopt en wacht tot de stroomtoevoer hersteld is, waarna hij zijn werk hervat.

Ja. De Ambrogio Robot kan maaien terwijl het regent. Om te voorkomen dat hij te vuil wordt, is het aan te bevelen de regensensoren te activeren, want als het gras in natte toestand wordt gemaaid, kan het gazon beschadigd raken: De Ambrogio Robot keert terug naar het oplaadstation en wacht op de volgende werkcyclus. Raadpleeg het hoofdstuk 'Instellingen - programmeermodus' in de bedieningshandleiding.

Ja. De Ambrogio Robot kan bij een omgevingstemperatuur van -10 en +50 °C werken – een temperatuurbereik dat veel ruimer is dan het temperatuurbereik waarin gras groeit.

De veiligheidsinrichtingen stoppen de Ambrogio Robot als hij een steen raakt. Controleer of het mes beschadigd is en vervang het indien nodig. Raadpleeg het hoofdstuk 'Robot-veiligheidsstop' en 'Mes vervangen' in de bedieningshandleiding. Het is aan te bevelen regelmatig te controleren of er geen stenen of voorwerpen per vergissing in het gazon werden achtergelaten.

Ja. De Ambrogio Robot is op een toegankelijke en goed gemarkeerde plaats uitgerust met een rode noodstopknop met de tekst 'STOP'. Als u de Ambrogio Robot opheft, stoppen de Ambrogio Robot en het mes automatisch.

Breng de Ambrogio Robot tijdens de winter naar uw Ambrogio Robot-verdeler voor zijn jaarlijkse onderhoudsbeurt, zoals aanbevolen in het garantieboekje. In het hoofdstuk 'Langdurige inactiviteit en opnieuw opstarten' in de bedieningshandleiding vindt u informatie om uw Ambrogio Robot en zijn oplaadstation op te bergen.

Het maandelijkse verbruik van de Ambrogio Robot ligt veel lager dan het brandstofverbruik van een benzinegrasmaaier. Voor een middelgroot gazon bedragen de elektriciteitskosten van de Ambrogio iets meer dan 1 euro per maand!

De Ambrogio Robot wordt geleverd met een roestvrijstalen mes met vier tanden, dat vele jaren meegaat – in tegenstelling tot de messen die op andere gazonrobots worden gebruikt en vaak moeten worden vervangen. Neem contact op met uw Ambrogio Robot-verdeler om het mes te laten slijpen.

Als u na vele werkcycli vaststelt dat het mes moet worden vervangen, kunt u de eenvoudige instructies opvolgen in het hoofdstuk 'Mes vervangen' in de bedieningshandleiding. Binnen enkele minuten kunt u uw Ambrogio Robot weer volledig operationeel maken. Het is aan te bevelen alleen originele Ambrogio Robot-messen te gebruiken. Neem contact op met uw Ambrogio Robot-verdeler voor de vervanging of het onderhoud van andere onderdelen.

Het mes en de wielen, want ze staan meer bloot aan vuil en slijtage. Controleer en verwijder alle oxidatie van de knoppen van de batterijlader en van de platen van het oplaadstation van de Ambrogio Robot. Het duurt slechts enkele minuten om de perfecte werking van uw Ambrogio Robot te verzekeren!

Ja. U dient de Ambrogio Robot regelmatig te controleren en indien nodig te reinigen. Dit wordt beschreven in het hoofdstuk 'Tabel gepland onderhoud' in de bedieningshandleiding. Merk op dat de Ambrogio Robot niet mag worden ondergedompeld in of gewassen met water. Tijdens de winter brengt u de Ambrogio Robot naar uw Ambrogio Robot-verdeler voor zijn jaarlijkse onderhoudsbeurt.

De meeste problemen die tijdens de normale werking van de Ambrogio Robot kunnen optreden, vindt u terug in de tabel 'Probleemopsporing' in de bedieningshandleiding. De tabel toont de meest voorkomende problemen, oorzaken en tips voor mogelijke oplossingen. U kunt sommige fouten eenvoudig verhelpen, maar voor andere fouten is specifieke technische kennis vereist. Daarom is het aan te bevelen contact op te nemen met uw Ambrogio Robot-verdeler, die uw Ambrogio Robot snel weer in zijn normale toestand kan herstellen. Gelieve het advies en de gebruikstips te lezen in de verschillende hoofdstukken van de bedieningshandleiding. Op die manier vermijdt u problemen wegens verkeerde installatie of programmering.