ambrogio robot

Legend-A w Twoim ogrodzie od ponad 15 lat!

Nie.To on dostosuje się do Twojego ogrodu. Wystarczy tylko usunąć kamienie lub inne przedmioty rozrzucone na trawie, i zasypać dziury, tak aby niepotrzebnie nie utrudniać pracy robotowi Ambrogio.

Przemnóż długość przez szerokość Twojej nieruchomości i porównaj wynik z informacjami w specyfikacjach technicznych Ambrogio Robot. Całkowita powierzchnia powinna obejmować dom, drzewa, kwietniki i inne elementy znajdujące się na danym obszarze.  Ambrogio Robot dostosuje swoją pracę do istniejących przeszkód.

Tak. Ambrogio Robot porusza się sprawnie po każdej nawierzchni, w tym także pochyłej. Optymalne warunki dla jego pracy to zbocza o nachyleniu do 55%. Koła Ambrogio Robot zostały specjalnie zaprojektowane w celu zwiększenia przyczepności, kiedy podłoże jest śliskie. Prosimy o zapoznanie się z zasadami obsługi zawartymi w rozdziale Instrukcji Obsługi "Przygotowanie i oznakowanie granic obszarów roboczych".

Tak. Ambrogio Robot kosi trawniki niezależnie od stanu i rodzaju trawy, kosi nawet gęstą lub mokrą trawę. Ambrogio Robot może być także zaprogramowany do pracy w nocy lub bardzo wcześnie rano, tak, abyś Ty mógł cieszyć się ogrodem w ciągu dnia.

Ambrogio Robot kosi trawę samodzielnie i automatycznie. Nie wymaga Twojej pomocy lub wsparcia. Każdego dnia, Ambrogio Robot ścina kilka milimetrów trawy, pozostawiając drobne ścinki na ziemi jako naturalny nawóz dla Twojego trawnika.

Robot Ambrogio może zajmować się maksymalnie 4 odrębnymi obszarami pracy, są to: obszar główny, w którym umieszczona jest stacja ładująca i maksymalnie do 3 dodatkowych trawników połączonych i/lub przylegających do głównego. Proszę zapoznać się z "Danymi technicznymi" w Instrukcji Obsługi, aby sprawdzić dokładną liczbę obszarów jakie może kosić Twój robot Ambrogio.

Proszę pamiętać, że Ambrogio Robot został zaprojektowany do codziennego koszenia trawnika. Ambrogio Robot kosi każdego dnia kilkumilimetrowe przyrosty trawy, dzięki temu poprawia jej jakość i jednocześnie naturalnie ją nawozi i odżywia. Proszę sprawdź maksymalną wysokość koszenia dozwoloną dla Twojego modelu Ambrogio, w rozdziale zatytułowanym "Informacje Techniczne" znajdującym się w Instrukcji Użytkownika.

Nie. Zbieranie i wyrzucanie trawy w ogóle nie jest konieczne. Każdego dnia, Ambrogio przycina kilka milimetrów trawy. Drobne ścinki są pozostawione na ziemi i stanowią naturalny nawóz dla trawnika.

Nie. Kiedy robot powróci do stacji ładującej, żaden sygnał elektryczny nie jest wysyłany, w celu optymalizacji zużycia energii.

Tak. Ambrogio Robot ostrzega, gdy baterie potrzebują ładowania, i w takiej sytuacji samodzielnie powraca do stacji.

Ambrogio Robot pracuje w zaprogramowanych przedziałach czasu, przemiennie kosząc i ładując się. Dla równomiernego skoszenia, porusza się i odbija od granic na obszarze wyznaczonym przez przewód ograniczający. Aby zoptymalizować koszenie, robot porusza się spiralnie tam, gdzie trawa jest wyższa lub gęstsza.

Tak. Jednakże, trzeba ocenić, czy robot trafiając na nową przeszkodę odbije się od niej, czy też konieczne będzie zmodyfikowanie instalacji, i otoczenie tego obiektu przewodem ograniczającym. Twój lokalny serwisant Ambrogio pozostawi zapas przewodu podczas instalacji, tak aby można szybko dostosować instalację do przyszłych zmian i uniknąć połączeń przewodu.

Tak. Ale tylko wtedy, gdy ogrody są do siebie przylegające i nie dzielą je żadne schody. Zapytaj swojego lokalnego sprzedawcę robotów Ambrogio, aby ocenił i doradził w konkretnej sytuacji. W celu koszenia trawy w miejscach publicznych, konieczne jest dokonanie oceny łącznej powierzchni, która ma być koszona przez robota Ambrogio, w celu wyboru najlepszego rozwiązania.

W większości przypadków nie. Jednakże aby uniknąć jakichkolwiek zakłóceń, wskazane jest, aby stację ładującą umieścić w miejscu z dala od bram automatycznych, źródła energii lub sterownika oświetlenia lub automatycznego nawadniania ogrodu. Proszę zapoznać się z fragmentem Instrukcji Obsługi zatytułowanym "Planowanie instalacji".

Tak, pod warunkiem, że te obiekty są stabilne i mają minimum 10 cm wysokości. Ambrogio Robot podejdzie i delikatnie dotykając odbije się od przeszkody, kosząc również trawę wokół niej. Następnie będzie kontynuował koszenie w innym kierunku. Ambrogio Robot nic nie uszkodzi, a także sam nie może ulec uszkodzeniu podczas takiej sytuacji

Tak. Ambrogio Robot delikatnie odbija się sam od każdej większej przeszkody, ale jeśli są też na trawniku elementy, z którym nie chcesz aby się zderzał należy otoczyć je przewodem ograniczającym, zgodnie z instrukcjami w rozdziale zatytułowanym "Przygotowanie i oznakowanie granic obszarów roboczych", znajdującym się w Instrukcji Obsługi. Ambrogio Robot będzie dojeżdżał do linii przewodu ograniczającego, a następnie odjedzie w innym kierunku.

Należy wejść do menu programowania przy użyciu przycisków na wyświetlaczu, wybrać dni i godziny, w jakich chcesz aby Ambrogio Robot pracował. Zobacz tabelę wskazówek w rozdziale Instrukcji Obsługi zatytułowanym "Plan pracy - tryb programowania". Możesz też skontaktować się z lokalnym sprzedawcą/dystrybutorem robotów Ambrogio w celu uzyskania odpowiedzi na swoje pytania.

Tak. Postępuj zgodnie ze szczegółowymi punktami instrukcji obsługi. W razie potrzeby, jakichkolwiek problemów lub w celu wykonania instalacji w sposób profesjonalny, skontaktuj się z lokalnym specjalistą/dystrybutorem Ambrogio, który jest do Twojej dyspozycji.

Zestaw instalacyjny znajduje się wewnątrz opakowania Ambrogio Robot. Zawiera przewód ograniczający, opakowanie szpilek mocujących, stację ładującą z zasilaczem i przewodem zasilającym oraz instrukcję obsługi.

Ambrogio Robot kosi w obszarze wyznaczonym przez przewód ograniczający, ułożony wzdłuż obrzeży trawnika. Przewód jest przymocowany do podłoża za pomocą plastikowych szpilek mocujących albo jest umieszczony pod ziemią. Początek i koniec przewodu jest połączony ze stacją ładującą, która jest podłączona do źródła prądu.

Tak. Ambrogio Robot może być chroniony 4-cyfrowym kodem PIN. Ambrogio Robot nie może być wtedy uruchomiony, nie można też wejść w menu programowania bez kodu PIN, tak więc osoby trzecie nie mogą korzystać z robota. Proszę zapoznać się z fragmentem instrukcji obsługi zatytułowanym "Zabezpieczenia - tryb programowania".

Jeśli wystąpi awaria zasilania elektrycznego, Ambrogio Robot zachowa się jak w przypadku braku przewodu ograniczającego. Zatrzyma się i będzie czekał aż do momentu ponownego włączenia zasilania, aby móc powrócić do pracy

Tak. Ambrogio Robot może kosić podczas deszczu, jednak, aby zapobiec zbyt mocnemu brudzeniu się zalecamy włączenie czujnika deszczu, również dlatego, że koszenie mokrej trawy może spowodować uszkodzenie samego trawnika. Ambrogio Robot powróci wtedy do stacji ładującej i zaczeka do następnego cyklu pracy. Zobacz rozdział w Instrukcji Obsługi zatytułowany "Ustawienia - Tryb programowania".

Tak. Ambrogio Robot został zaprojektowany do pracy w temperaturze otoczenia od -10 do + 50 ° C, zakres ten jest znacznie szerszy niż zakres w którym rośnie trawa.

System bezpieczeństwa zatrzyma robota Ambrogio, jeśli tylko trafi on na kamień. Należy sprawdzić, czy nóż po zderzeniu nie jest uszkodzony i w razie potrzeby wymienić go. Proszę zapoznać się z fragmentem Instrukcji Obsługi zatytułowanym "Zatrzymanie bezpieczeństwa" i "Wymiana noża".  Zaleca się regularnie sprawdzać, czy na trawniku nie ma kamieni lub nie zostały na nim przypadkowo pozostawione inne przedmioty.

Tak. Każdy robot Ambrogio wyposażony jest w czerwony przycisk zatrzymania awaryjnego "STOP", znajdujący się w widocznym i łatwym do użycia miejscu. Robot i ostrze zatrzymują się także zawsze w momencie podniesienia.

Skorzystaj z zimy i zabierz robota do lokalnego serwisu Ambrogio w celu przeprowadzenia rocznego przeglądu, zalecanego w karcie gwarancyjnej. Zapoznaj się z rozdziałem w instrukcji obsługi zatytułowanym "Długotrwały brak aktywności i ponowne uruchomienie", który wyjaśnia, jak przechowywać robota Ambrogio oraz jego stację ładującą.

Miesięczne zużycie energii elektrycznej przez Ambrogio Robot jest znacznie mniejsze niż zużycie paliwa niezbędne do koszenia tradycyjną kosiarką spalinową. Dla średniej wielkości trawników, koszt energii elektrycznej z Ambrogio to około 5 złotych miesięcznie.

Ambrogio Robot jest wyposażony w nóż z 4 ostrzami ze stali nierdzewnej, który może kosić przez wiele lat, w przeciwieństwie do zwykłych noży stosowanych w robotach koszących, które muszą być często wymieniane. Proszę skontaktuj się lokalnym przedstawicielem/sprzedawcą Ambrogio aby naostrzyć nóż.

Jeżeli, po wielu cyklach koszenia, zauważysz, że konieczna jest wymiana noża, możesz wykonać to samodzielnie posługując się informacjami zawartymi w instrukcji obsługi w rozdziale "Wymiana ostrza". W ciągu kilku minut możesz sprawić że Ambrogio Robot będzie znowu w pełni gotowy do pracy. Zalecamy stosowanie wyłącznie oryginalnych noży Ambrogio. Proszę skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem/sprzedawcą Ambrogio w celu wymiany lub konserwacji innych części.

Nóż i koła, ponieważ są one najbardziej narażone na zabrudzenia i zużycie. Sprawdzaj też i usuwaj ślady utleniania z nakrętek służących do ładowania robota, a także z płytek z którymi się one stykają w stacji ładującej. To zajmuje tylko kilka minut, a zapewnisz pełną skuteczność Ambrogio Robot!

Tak. Musisz regularnie sprawdzać robota Ambrogio i czyścić go w razie potrzeby. Możesz dowiedzieć się, jak to zrobić w Instrukcji Obsługi w rozdziale zatytułowanym "Zalecenia konserwacji". Proszę zwrócić uwagę, że Ambrogio Robot nie powinien być zanurzany i myty w wodzie. W okresie zimowym, zabierz robota Ambrogio do lokalnego serwisu Ambrogio w celu przeprowadzenia corocznego przeglądu.

Najczęstsze problemy, które mogą pojawić się w trakcie normalnej eksploatacji Ambrogio Robot mogą być łatwo zidentyfikowane dzięki tabelom w Instrukcji Obsługi w dziale "Rozwiązywanie problemów". Tabela wskazuje najczęstsze problemy, ich przyczyny i porady dotyczące możliwych rozwiązań. Możesz łatwo naprawić niektóre błędy, podczas gdy inne interwencje wymagają specyficznej wiedzy technicznej, wtedy zalecamy kontakt z lokalnym sprzedawcą lub serwisem robotów Ambrogio, który niezwłocznie przywróci Ambrogio Robot do normalnej pracy. Sugerujemy, aby przeczytać porady i wskazówki zawarte w różnych częściach Instrukcji Obsługi. W ten sposób można uniknąć problemów wynikających z nieprawidłowego montażu lub programowania.