Συμβατική εγγύηση

Η εταιρεία Zucchetti Centro Sistemi SpA (εφεξής ZCS) παρέχει δωρεάν στους αγοραστές των ρομπότ μάρκας Ambrogio (εφεξής «Αγοραστής» «Αγοραστές»), μία συμβατική εγγύηση που ενσωματώνει τις υποχρεώσεις εγγύησης εκ μέρους του πωλητή που προβλέπονται από τη νομοθεσία κατά τους όρους και εντός των ορίων που προβλέπει ο παρών κανονισμός.

2. Αντικείμενο της συμβατικής εγγύησης

Η συμβατική εγγύηση περιλαμβάνει την προμήθεια, προς αντικατάσταση του δομικού στοιχείου/προϊόντος που παρουσιάζει ελάττωμα, συμμορφούμενων δομικών στοιχείων και/ή προϊόντων με σκοπό να καταστεί δυνατή η αποκατάσταση του ελαττώματος σε περίπτωση:

 • Κατασκευαστικών ελαττωμάτων πλαστικών δομικών στοιχείων που δεν υπόκεινται σε φθορά,
 • Κατασκευαστικών ελαττωμάτων ηλεκτρονικών δομικών στοιχείων, ενώ παραμένει αμετάβλητος ο αποκλεισμός συγκεκριμένων στοιχείων που διευκρινίζονται στο έντυπο της εγγύησης ή στο εγχειρίδιο χρήστη, τα οποία παραδόθηκαν στον αγοραστή μαζί με το προϊόν.
 • Κατασκευαστικών ελαττωμάτων του κινητήρα κοπής, του μηχανισμού έλξης και του συστήματος οδήγησης:
  • εντός του χρονικού πλαισίου 5000 ωρών λειτουργίας σε περίπτωση επέκτασης της εγγύησης κατά 2+4 έτη
  • εντός του χρονικού πλαισίου 3000 ωρών λειτουργίας σε περίπτωση επέκτασης της εγγύησης κατά 2+1 έτη

Η εν λόγω εγγύηση δεν περιλαμβάνει: α) το κόστος που αφορά την εργασία που κατέστη αναγκαία για την επιτέλεση των δραστηριοτήτων προληπτικής ανάλυσης, αντικατάστασης των δομικών στοιχείων, καθώς και για την επιτέλεση οποιασδήποτε άλλης ενέργειας που αποσκοπεί στην εξάλειψη του ελαττώματος που παρουσιάστηκε στην οποία προέβη η εταιρεία ZCS ή άτομα επιφορτισμένα από αυτήν, β) τα έξοδα μεταφοράς του υλικού που παρέχεται στην εγγύηση. Τα εν λόγω κόστη επιβαρύνουν συνεπώς τον Αγοραστή.

Τα δομικά στοιχεία και/ή τα προϊόντα που παρέχονται προς αντικατάσταση σύμφωνα με την παρούσα εγγύηση ενδέχεται να είναι καινούρια ή αντίστοιχα (ανακατασκευασμένα ή προσφάτως επισκευασμένα).

Ως αποτέλεσμα της αντικατάστασης το δομικό στοιχείο και/ή το προϊόν αντικατάστασης θα περιέλθει στην κυριότητα του Αγοραστή και το ελαττωματικό προϊόν και/ή δομικό στοιχείο θα περιέλθει στην κυριότητα της εταιρείας ZCS. Επομένως, η εταιρεία ZCS εξουσιοδοτείται να προβεί στην ανακατασκευή ή στην απόρριψη του επιστραφέντος ελαττωματικού υλικού.

3. Όροι εφαρμογής της συμβατικής εγγύησης:

Η εγγύηση εφαρμόζεται αποκλειστικά αναφορικά με τα ρομπότ, τα οποία συγχρόνως:

 • έχουν κατασκευαστεί από τον Νοέμβριο του 2022 (η ημερομηνία παραγωγής αναγράφεται στην πινακίδα, βλ. παράδειγμα)
 • έχουν εγκατασταθεί από 1ης Ιανουαρίου 2024.

Για να επωφεληθεί από τη συμβατική εγγύηση όπως ορίζεται στο άρθ. 2, ο Πελάτης οφείλει υποχρεωτικά να προβεί στην καταχώριση του προϊόντος, συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο που είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο εντός και όχι πέραν 30 ημερών από την ημερομηνία αγοράς, επισυνάπτοντας αντίγραφο των παραστατικών αγοράς του εν λόγω αγαθού. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής δεν προβεί στην καταχώριση εντός του παραπάνω αναφερόμενου χρονικού διαστήματος ή δεν δύναται να επιδείξει τα τεκμήρια αγοράς, θα εφαρμοστούν οι όροι που προβλέπονται από τις νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν τη νόμιμη εγγύηση του πωλητή λόγω έλλειψης συμμόρφωσης και δεν θα ενεργοποιηθεί η παρούσα συμβατική εγγύηση.

4. Διάρκεια της συμβατικής εγγύησης

Η προαναφερόμενη εγγύηση, εφόσον ενεργοποιηθεί, έχει διάρκεια 1 ή 4 ετών, που αρχίζουν από την ημερομηνία λήξης του χρονικού διαστήματος ισχύος της νόμιμης εγγύησης. Προς τον σκοπό αυτό, θεωρείται έγκυρη η ημερομηνία του εγγράφου που συνοδεύει το αίτημα επέκτασης της εγγύησης κατόπιν καταχώρισης που οφείλει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθ. 3.

Εξυπακούεται ότι η προμήθεια αγαθών προς αντικατάσταση ενός ελαττωματικού δομικού στοιχείου/προϊόντος κατά την περίοδο ισχύος της συμβατικής εγγύησης δεν καθορίζει την αναστολή ή διακοπή του χρονικού διαστήματος εγγύησης που παραχωρείται αρχικά σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Επομένως, η χρονική διάρκεια της συμβατικής εγγύησης δεν παρατείνεται ή δεν ανανεώνεται με κανέναν τρόπο κατόπιν αντικατάστασης δομικών στοιχείων ή προϊόντων και η απομένουσα χρονική διάρκεια της εγγύησης αποδίδεται στο δομικό στοιχείο/προϊόν αντικατάστασης.

5. Αίτημα αντικατάστασης

Με σκοπό να εφαρμοστεί η εγγύηση σύμφωνα με το άρθ. 2, ο Αγοραστής οφείλει, επί ποινή εκπτώσεως, να καταγγείλει το φερόμενο κατασκευαστικό ελάττωμα εντός και όχι πέραν 30 ημερών από την ανακάλυψη του ελαττώματος αυτού, και να επικοινωνήσει με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της ZCS (βλ. κατάλογο των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων στον παρακάτω σύνδεσμο) και να προσκομίσει το ρομπότ, σε καθαρή κατάσταση, μαζί με τα παρακάτω έγγραφα:

 • Πρωτότυπο αποδεικτικό αγοράς του ρομπότ από το εξουσιοδοτημένο κέντρο
 • Αύξων αριθμός του προϊόντος
 • Περιγραφή του ελαττώματος
 • Απόδειξη ότι προέβη σε αποθήκευση του προϊόντος κατά τους χειμερινούς μήνες

Η ύπαρξη ελαττώματος πρέπει να επαληθευτεί από την εταιρεία ZCS ή από άτομο επιφορτισμένο από την εταιρεία. Για τον λόγο αυτό, η πραγματική εφαρμογή της εγγύησης για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου υπόκειται στην προληπτική ανάλυση και επακόλουθη εξουσιοδότηση εκ μέρους της εταιρείας ZCS ή ατόμου επιφορτισμένου από την εταιρεία.

6. Αίτια αποκλεισμού, ακυρότητας και περιορισμών της εγγύησης

Οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή ελάττωμα δεν θα καλύπτεται από τη συμβατική εγγύηση στις παρακάτω περιπτώσεις (οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι και οι μεταπωλητές φέρουν την ευθύνη και την εξουσιοδότηση της εταιρείας ZCS να προβαίνουν στις σχετικές επαληθεύσεις):

 • καταγγελία του ελαττώματος μετά το πέρας του αναφερόμενου χρονικού διαστήματος επί ποινή εκπτώσεως της εγγυήσεως ή σε κάθε περίπτωση μη συμμόρφωση με τους τρόπους γνωστοποίησης του αιτήματος αντικατάστασης που προβλέπονται σύμφωνα με το άρθ. 3,
 • το ρομπότ αγοράστηκε μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος τριών ετών από την ημερομηνία παραγωγής του (η ημερομηνία παραγωγής αναγράφεται στην πινακίδα όπως διευκρινίζεται στο άρθ. 3)
 • το ρομπότ αγοράστηκε από μη εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της εταιρείας ZCS (βλ. σύνδεσμο)
 • το ρομπότ έχει χρησιμοποιηθεί ως δείγμα και/ή εκθεσιακό
 • έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης όπως ορίζεται σύμφωνα με το άρθ. 4.
 • το κατασκευαστικό ελάττωμα αφορά δομικά στοιχεία που δεν ανήκουν στον βασικό εξοπλισμό (εξαρτήματα) τα οποία έχουν εγκατασταθεί στο ρομπότ. Ενδεικτικά και χωρίς ο κατάλογος να είναι εξαντλητικός, επισημαίνεται η συσκευή Amico η λειτουργική μονάδα Connect (σε περίπτωση που δεν περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό).
 • το κατασκευαστικό ελάττωμα αφορά τις μπαταρίες,
 • το ρομπότ ή το δομικό στοιχείο έχει τροποποιηθεί συνολικά ή εν μέρει σε σχέση με τις προδιαγραφές του προϊόντος,
 • διαπιστώνεται ότι έχουν αντικατασταθεί δομικά στοιχεία με ανταλλακτικά που δεν είναι γνήσια ή σε κάθε περίπτωση δεν είναι εγκεκριμένα από την εταιρεία ZCS (συμπεριλαμβάνονται οι λεπίδες και τα υλικά για τη διενέργεια της εγκατάστασης),
 • διαπιστώνεται ότι έχουν γίνει αντικαταστάσεις ή απόπειρες επισκευής από τεχνικούς που δεν ανήκουν στο εργατικό δυναμικό της εταιρείας ZCS.
 • το ρομπότ έχει χρησιμοποιηθεί με εσφαλμένο ή ακατάλληλο τρόπο.
 • δεν έχουν τηρηθεί οι παραινέσεις και οι οδηγίες που αναγράφονται στο εγχειρίδιο χρήστη,
 • δυσλειτουργίες που οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση των συσκευών αλληλεπίδρασης με το ρομπότ (ενδεικτικά και χωρίς ο κατάλογος να είναι εξαντλητικός, η εφαρμογή Remote app),
 • ελαττώματα που είναι προφανή κατά την αγορά του ρομπότ,
 • δυσλειτουργίες που αφορούν εσφαλμένες ενέργειες εγκατάστασης και σε κάθε περίπτωση δεν συνάδουν με τις διαδικασίες που παρέχει η εταιρεία ZCS,
 • ρομπότ ή δομικό στοιχείο που έχει υποστεί φθορά λόγω λανθασμένης αποθήκευσης ή υπέστη φθορά κατά τη φύλαξη στην οποία προέβη ο διανομέας ή ο Αγοραστής,
 • ελάττωμα που διαπιστώθηκε κατά τη μεταφορά και οφείλεται σε ακατάλληλη συσκευασία,
 • ελάττωμα ή δυσλειτουργία που οφείλεται σε ανωτέρα βία, όπως βίαια ατμοσφαιρικά φαινόμενα, κεραυνοπληξία, πυρκαγιά, υπέρταση, υψηλό αρχικό ρεύμα εκκίνησης, αφαίρεση των καλωδιώσεων,
 • φθορές λόγω νερού (όπως εκείνες που οφείλονται στον καταιονισμό με υψηλή πίεση για τον καθαρισμό, βύθιση του ρομπότ, κυρίως έπειτα από δυνατή βροχόπτωση, σε περιοχές όπου λιμνάζουν νερά),
 • βλάβη που οφείλεται σε καταιγίδες, πυρκαγιές ή φωτιά λόγω χρήσης του ρομπότ σε θερμοκρασίες εκτός του επιτρεπόμενου εύρους θερμοκρασίας όπως ορίζεται στον τεχνικό πίνακα του εγχειριδίου χρήστη,
 • βλάβη αποκλειστικά αισθητικού χαρακτήρα που δεν επηρεάζει καθόλου τη λειτουργικότητα της μονάδας,
 • βλάβη που οφείλεται στη χρήση επιθετικών χημικών προϊόντων που προξενούν διάβρωση του υλικού,
 • βλάβη που οφείλεται σε ατύχημα,
 • κλοπή ή ενέργειες βανδαλισμού στο προϊόν ή σε οποιοδήποτε δομικό στοιχείο του προϊόντος,
 • αδυναμία εντοπισμού της αιτίας μη λειτουργίας ή του ίδιου του ελαττώματος λόγω αδυναμίας εξέτασης του δομικού στοιχείο που δεν κατέστη διαθέσιμο για την τεχνική ανάλυση του Αγοραστή,
 • αποτέλεσμα της φυσιολογικής φθοράς των μερών του προϊόντος λόγω χρήσης του,
 • βλάβες που οφείλονται στη μεταφορά του προϊόντος μέσα σε συσκευασία που δεν είναι η γνήσια,
 • ρομπότ που πωλήθηκαν εκτός της χώρας εισαγωγής (όπως για ένα ρομπότ που έχει εισαχθεί στη Γερμανία, η συμβατική εγγύηση θα μπορεί να εφαρμοστεί μόνο στη γερμανική επικράτεια)

Με την επιφύλαξη των λόγων έκπτωσης της εγγύησης που προβλέπονται ήδη στο παρόν έγγραφο, ο Αγοραστής εκπίπτει από το δικαίωμά του στην εγγύηση σε περίπτωση που:

 • δεν καταγγείλει τα ελαττώματα στον πωλητή εντός 30 ημερών από την ημερομηνία εντοπισμού τους, εξαιρουμένης της περίπτωσης που το χρονικό διάστημα ορίζεται διαφορετικά από τα συμβαλλόμενα μέρη ή από τη νομοθεσία,
 • δεν προβαίνει, ανά 14 μήνες από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος όπως πιστοποιείται από το αποδεικτικό αγοράς (βλ. άρθ. 3), να γνωστοποιήσει, με καταχώριση στην ειδική πύλη (Ambrogio Service app), τη διενέργεια αποθήκευσης του προϊόντος για τους χειμερινούς μήνες σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα (σύνδεσμος)

Σε κάθε περίπτωση, εξακολουθούν να επιβαρύνουν τον Αγοραστή, ακόμα και στις περιπτώσεις που εφαρμόζει την παρούσα συμβατική εγγύηση, τα έξοδα μεταφοράς καθώς και το κόστος της εργασίας που κατέστη αναγκαία για τη διενέργεια της προληπτικής ανάλυσης και της αντικατάστασης του ελαττωματικού προϊόντος/δομικού στοιχείου, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιτόπιων ελέγχων στον χώρο εγκατάστασης.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν υφίσταται ελάττωμα ή δεν εμπίπτει στα όρια της συμβατικής εγγύησης, το κόστος για την εκτέλεση των εργασιών και την παροχή των υπηρεσιών θα τιμολογηθεί στον Αγοραστή.

8. Περιορισμός ευθύνης

Κατά παρέκκλιση από οποιαδήποτε αντίθετη διάταξη που περιέχεται στην παρούσα, η εταιρεία ZCS αποκλείει για την ίδια και για τους προμηθευτές της οποιουδήποτε βαθμού, οποιαδήποτε ευθύνη βάσει σύμβασης, παραπτώματος (όπου συμπεριλαμβάνεται η αμέλεια ή η ευθύνη με τη στενή έννοια του όρου) ή άλλη αιτία που οδήγησε σε απώλεια χρόνου, κέρδους ή για την πρόκληση οποιουδήποτε είδους ειδικής, έμμεσης, τυχαίας ή συνακόλουθης ζημίας.

Τα διορθωτικά μέτρα που αναγνωρίζονται στον Αγοραστή είναι αποκλειστικού χαρακτήρα και η συνολική ευθύνη της εταιρείας ZCS και των προμηθευτών της οποιουδήποτε βαθμού αναφορικά με τους παρόντες όρους εγγύησης ή με ενέργειες που σχετίζονται με αυτούς, όπως για παράδειγμα η χρήση οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί ή είναι ελαττωματικό σύμφωνα με τους παρόντες όρους της εγγύησης, για την οποία φέρει την ευθύνη ο κατασκευαστής, δεν δύναται να καθορίζει αποζημίωση που υπερβαίνει την τιμή του προϊόντος, δομικού στοιχείου ή υπηρεσίας για τα οποία ισχύει η εν λόγω ευθύνη.

Οι προβλεπόμενες εγγυήσεις είναι αποκλειστικού χαρακτήρα και ενσωματώνουν και/ή αντικαθιστούν όλες τις άλλες εγγυήσεις, ρητές ή άρρητες, που ορίζει ο νόμος. Κατ’ εξαίρεση της περίπτωσης όπου αυτό δεν δηλώνεται ρητά γραπτώς σε έγγραφο με την εξουσιοδότηση της εταιρείας ZCS, η εταιρεία δεν υπόκειται σε κανενός είδους υποχρέωση ή ευθύνη εξαιρουμένων όσων επισημαίνονται προηγουμένως αναφορικά με το προϊόν που πωλήθηκε ή με τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν.

9. Προστασία προσωπικών δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται στον δικαιούχο της σχέσης συμβατικής εγγύησης που συλλέγονται από την εταιρεία ZCS στο πλαίσιο της εκτέλεσης της εν λόγω σύμβασης, υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 679/2016 που αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ζήτημα αυτό, μπορείτε να συμβουλευθείτε τη σχετική δήλωση απορρήτου που θα σας αποστείλουμε κατά την καταχώριση της εγγύησης.

10. Διάφορες διατάξεις– Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμόδια δικαστική Αρχή

Κανένα απολύτως πρόσωπο που δεν είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της εταιρείας ZCS δεν δύναται να επιφέρει τροποποιήσεις, προεκτάσεις ή προσθήκες στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις της εγγύησης.

Σε περίπτωση που διάταξη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων εγγύησης επί των προϊόντων κριθεί μη έγκυρη ή μη εφαρμοστέα από δικαστική Αρχή ή κατόπιν διενέργειας διαιτησίας, η εγκυρότητα ή η εφαρμοσιμότητα της εν λόγω διάταξης δεν προσβάλλει τις λοιπές διατάξεις των παρόντων όρων εγγύησης επί των προϊόντων οι οποίες παραμένουν σε ισχύ και πλήρως έγκυρες.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις της εγγύησης ρυθμίζονται και ερμηνεύονται βάσει και κατ’ εφαρμογή της ιταλικής νομοθεσίας εξαιρουμένων των ιταλικών διατάξεων αναφορικά με τις συγκρούσεις νόμου και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών που αφορούν τις συμβάσεις για τη διεθνή πώληση εμπορευμάτων. Αποκλειστική δικαιοδοσία έχει η ιταλική νομοθεσία και η αποκλειστική αρμόδια δικαστική Αρχή είναι το δικαστήριο του Αρέτσο, Ιταλία.