Όλα τα μοντέλα

4.0 Elite RTK
 • εγγύηση έως 6 χρόνια
 • NEW
NEXT Line AI

4.0 Elite RTK

έως και 5500 m2 - κλίση: 45%

4.0 Elite RTK 4WD
 • εγγύηση έως 6 χρόνια
 • NEW
NEXT Line AI

4.0 Elite RTK 4WD

έως και 5500 m2 - κλίση: 60%

4.36 Elite RTK
 • εγγύηση έως 6 χρόνια
 • NEW
NEXT Line AI

4.36 Elite RTK

έως και 10000 m2 - κλίση: 45%

4.36 Elite RTK 4WD
 • εγγύηση έως 6 χρόνια
 • NEW
NEXT Line AI

4.36 Elite RTK 4WD

έως και 10000 m2 - κλίση: 65%

4.50 Elite RTK
 • εγγύηση έως 6 χρόνια
 • NEW
NEXT Line AI

4.50 Elite RTK

έως και 80000 m2 - κλίση: 45%

Twenty ZR EVO
 • εγγύηση έως 3 χρόνια
 • V2024
Σειρά Next

Twenty ZR EVO

έως και 1000 m2 - κλίση: 45%

Twenty Deluxe
 • εγγύηση έως 3 χρόνια
Σειρά Next

Twenty Deluxe

έως και 700 m2 - κλίση: 45%

Twenty Elite
 • εγγύηση έως 3 χρόνια
Σειρά Next

Twenty Elite

έως και 1000 m2 - κλίση: 45%

Twenty Elite S+
 • εγγύηση έως 3 χρόνια
Σειρά Next

Twenty Elite S+

έως και 1300 m2 - κλίση: 45%

Twenty 25 Deluxe
 • εγγύηση έως 3 χρόνια
Σειρά Next

Twenty 25 Deluxe

έως και 1400 m2 - κλίση: 45%

Twenty 25 Elite
 • εγγύηση έως 3 χρόνια
Σειρά Next

Twenty 25 Elite

έως και 1800 m2 - κλίση: 45%

Twenty 29 Deluxe
 • εγγύηση έως 3 χρόνια
Σειρά Next

Twenty 29 Deluxe

έως και 2500 m2 - κλίση: 45%

Twenty 29 Elite
 • εγγύηση έως 3 χρόνια
Σειρά Next

Twenty 29 Elite

έως και 3500 m2 - κλίση: 45%

4.0 Basic
 • εγγύηση έως 6 χρόνια
Σειρά Next

4.0 Basic

έως και 1800 m2 - κλίση: 45%

4.0 Elite
 • εγγύηση έως 6 χρόνια
Σειρά Next

4.0 Elite

έως και 3200 m2 - κλίση: 45%

4.36 Elite
 • εγγύηση έως 6 χρόνια
Σειρά Next

4.36 Elite

έως και 6000 m2 - κλίση: 45%

4.0 Elite 4WD
 • εγγύηση έως 6 χρόνια
NEXT LINE 4WD

4.0 Elite 4WD

έως και 3200 m2 - κλίση: 60%

4.0 Basic 4WD
 • εγγύηση έως 6 χρόνια
NEXT LINE 4WD

4.0 Basic 4WD

έως και 1800 m2 - κλίση: 60%

4.36 Elite 4WD
 • εγγύηση έως 6 χρόνια
NEXT LINE 4WD

4.36 Elite 4WD

έως και 6000 m2 - κλίση: 65%

CUBE Elite 4WD
 • εγγύηση έως 6 χρόνια
 • V2024
NEXT LINE 4WD

CUBE Elite 4WD

έως και 3500 m2 - κλίση: 75%

L250i Elite
Σειρά PRO

L250i Elite

έως και 3200 m2 - κλίση: 45%

L250i Elite S+
Σειρά PRO

L250i Elite S+

έως και 5000 m2 - κλίση: 45%

L60 Elite
Σειρά Green

L60 Elite

έως και 200 m2 - κλίση: 50%

L60 Elite S+
Σειρά Green

L60 Elite S+

έως και 400 m2 - κλίση: 50%

L15 Deluxe
Σειρά Green

L15 Deluxe

έως και 600 m2 - κλίση: 45%

Έκταση κήπου
Ελξη
Περιμετρικό καλώδιο
Διαθέσιμο Online
Σύνδεση με smartphone