Ambrogio AI, tulevaisuuden tuolla puolen

Uusi tekoälyä käyttävä robottiruohonleikkurilinja

1 Campagna per testata 1520x1040

Kuvittele uusi viheralueiden assistentti, joka tuo tulevaisuuden pihaasi, jo tänään.

Se on todellisuutta, se on Ambrogio AI.

Ai Powered-robottiruohonleikkuria ohjaa tekoäly, jolle huomispäivän teknologia perustuu.

All-In one-robottiruohonleikkurissa RTK-satelliittijärjestelmä integroituu Zucchetti Centro Sistemin teknologioihin; tuloksena on niin täydellinen leikkaus, että sen vertaa ei ole koskaan aiemmin koettu.

Robottiruohonleikkurit ovat All made in Italy, mikä takaa laadun, aitouden ja italialaisen tyylikkyyden.

AI’m Ambrogio: teknologinen sydän ja tekoäly yhdistyvät luoden ennaltakokemattoman elämyksen.

Zucchetti Centro Sistemin oman anturiteknologian integrointi RTK-satellijärjestelmään, tietojen pilvihallinta, nurmikon kartoitus ja personoitu reaaliaikainen jälkieditointi, optimoitu leikkausjärjestelmä. Ambrogio AI on jo tulevaisuuden tuolla puolen.

3 Generica sistema multitecnologia

Uusi Ambrogio-linja
läheltä tarkasteltuna

Rajakaapeliton leikkausjärjestelmä ja uusi, eksklusiivinen älyteknologia tekevät Ambrogio AI -malleista moniteknologisen linjan, joka on jo nyt tulevaisuuden tuolla puolen.

Reaaliaikaisia tarkkuuskorjauksia käyttävän RTK-järjestelmän anturiteknologian integrointi parantaa satelliittijärjestelmistä saatujen paikannustietojen jakamista, mahdollistaa työalueen virtuaalisen kartoittamisen ja leikkuualgoritmin optimoinnin reaaliaikaisesti.

Ambrogio AI kykenee siis sopeutumaan muutoksiin itsenäisesti, 5.0-teknologisena laitteena: ne ovat joustavampia, ympäristön kannalta kestävämpiä, inhimillisempiä.

4 Generica vantaggi

Yksi ainoa järjestelmä,
runsaasti etuja

Ambrogio AI -linjan viherassistentit voittavat perinteiset ruohonleikkurit muun muassa seuraavien seikkojen suhteen:

 • käytännöllisyys: leikkausalueen virtuaalinen kartoitus sovelluksen kautta
 • nopeus: työaluetta voidaan muokata nopeammin
 • vapaa-aika: saat enemmän aikaa nauttia siististä pihastasi kuin aikaisemmin
 • kestävyys: muihin malleihin verrattuna sisäkomponentit kestävät kauemmin
 • tarkkuus: robotin sijainnin tunteminen senttimetrin tarkkuudella mahdollistaa erityisten määritysten tekemisen kullekin leikkausalueelle

Tulevaisuuden tuolla puolen: miksi?

Kolme ominaisuutta erottavat Ambrogio AI-linjan teknologian muista: pilvijärjestelmä, nurmikon kartoitus ja jälkieditointi, leikkausjärjestelmä.

5 Sistema Cloud

Pilvijärjestelmä

Kiinteä antenni tallentaa jatkuvasti tietojen koordinaatit Zucchetti Centro Sistemin omaan pilvialustaan

4G-yhteyden kautta Ambrogio AI käsittelee kerätyt tiedot ja käyttää niitä paikannuksen parantamiseen.

Kaikki robotit voivat käyttää korkeintaan 15 kilometrin säteelle sijoitetun antennin korjaustietoja.
Teoriassa ei ole mitään rajaa sille, kuinka monta robottia voi käyttää saman antennin tietoja. Samalla tavoin useammat robotit voivat seurata ja vaihtaa keskenään pilveen tallennettuja karttoja.

Ja jos on tarpeen lisätä kattavuutta? Se on mahdollista tunnistamalla antennien sijainnit pilven tietojen kautta.

6 App mappatura prato

Nurmikon kartoitus
ja jälkieditointi

Ambrogio AI -linja tarjoaa kaksi tapaa leikkuualueen kartoitusta varten Remote-sovellusta käyttäen:

 • virtuaalinen piirustus: mahdollistaa leikkuualueen reunan piirtämisen virtuaalisesti karttaan
 • robotin ohjaus: mahdollistaa assistentin ohjauksen rajaa pitkin ja suljettavat alueet poissulkien

On mahdollista luoda kullekin robotille useampi kartta, joka jää talteen pilveen: Ambrogio siirtyy yhdellä napsauksella konfiguroinnista toiseen, leikkuutarpeen mukaisesti.

Onko robotin polku laskettava uudelleen? Leikkuualueen rajaa on mahdollista muokata virtuaalisesti sovelluksen jälkieditointitoiminnolla ilman, että robottia joudutaan ohjaamaan fyysisesti pihan muutettavassa osassa.

Tarjolla olevilla kartoitusjärjestelmillä Ambrogio-jälleenmyyjä pystyy luomaan pihan kartan virtuaalisella piirustuksella etätoimintoa käyttäen ja asiakas pääsee käyttämään robottiaan heti, välittömästi laatikosta poistamisen jälkeen, korkeintaan tarpeen vaatiessa korjaten joitakin kartoituksen pisteitä jälkieditointitoiminnolla.

Leikkausjärjestelmä

Ambrogio AI -linja leikkaa nurmikon systemaattista reittiä seuraten. Kuvittelepa, että Ambrogiosi on pysähtynyt lyhyelle tauolle sateen vuoksi tai koska sen akku on tyhjentynyt.

Se pystyy kuitenkin jatkamaan työtään juuri pysähtymispisteestä, koska sen tarkka sijainti leikkuureitillä on tiedossa.

Jokainen robotti selviää leikkuualueella olevista liikkuvista tai liikkumattomista esteistä seuraten samaa reittiä alkupisteestä loppupisteeseen ja päinvastoin, peilikuvamaisesti toimien.

Tallattua nurmikkoa muistuttavan vaikutelman ehkäisemiseksi leikkuureitti vaihtuu joka kerran, kun työalue suoritetaan loppuun.

Ambrogio Next Line AI

4.0 Elite RTK
 • 6 VUODEN TAKUU
 • NEW
 • Ambrogio AI grigio blu
NEXT Line AI

4.0 Elite RTK

asti 5500 m2 - kaltevuus: 45%

4.0 Elite RTK 4WD
 • 6 VUODEN TAKUU
 • NEW
 • Ambrogio AI grigio blu
NEXT Line AI

4.0 Elite RTK 4WD

asti 5500 m2 - kaltevuus: 60%

4.36 Elite RTK
 • 6 VUODEN TAKUU
 • NEW
 • Ambrogio AI grigio blu
NEXT Line AI

4.36 Elite RTK

asti 10000 m2 - kaltevuus: 45%

4.36 Elite RTK 4WD
 • 6 VUODEN TAKUU
 • NEW
 • Ambrogio AI grigio blu
NEXT Line AI

4.36 Elite RTK 4WD

asti 10000 m2 - kaltevuus: 65%

4.50 Elite RTK
 • 6 VUODEN TAKUU
 • NEW
 • Ambrogio AI grigio blu
NEXT Line AI

4.50 Elite RTK

asti 80000 m2 - kaltevuus: 45%

12 Bonus track

Bonus track : Ambrogio Ai:ta täydentävä ZCS:n
oma anturiteknologia

Zucchetti Centro Sistemin suunnittelemat tutka- ja ultraäänianturit ovat Ambrogio AI -robotin teknologinen-sydän.

keskeytyksittä


Ne toimivat kaikissa sääolosuhteissa ja mihin vuorokauden aikaan tahansa


Ne kestävät ruohonjätteitä, mutaa, sadetta ja pimeyttä antaen aina tasaisen ja täydellisen lopputuloksen.
8 Radar erba
Tekoälyä käyttävä ruohotutka

Tutka lähettää signaalin ja vastaanottaa heijastuvan signaalin pinnalta, jolla robotti kulkee.

Tekoälyä käyttäen robotti voi:

 • tunnistaa pintatyypin, jolla se sijaitsee
 • suorittaa leikkuun siellä missä ruohoa on
 • välttää alueita, joita ei tule leikata

Kaunis ja ruma ilma eivät vaikuta anturiin, joka ei pysähdy edes lian vaikutuksesta

9 Sensore ostacolo
Ultraääntä käyttävä esteanturi

Anturin ansiosta robotti havaitsee esteet tarkasti ja varmasti, riippumatta niiden koosta tai siitä, minkä tyyppisessä ympäristössä ne sijaitsevat.

Tämän teknisesti erittäin edistyneen havaitsemisjärjestelmän ansiosta Ambrogio AI kykenee liikkumaan viheralueen joka nurkassa, myös kaikkein ahtaimmissa ja hankalapääsyisissä tiloissa ilman, että esteitä on tarpeen siirtää.

10 Sensore baratro
Ultraääntä käyttävä putoamisanturi

Tämä teknologialtaan innovatiivinen anturi mahdollistaa sen, että robotti pystyy havaitsemaan maaston syvänteet sekä korkeuserot.

Se käyttää ultraäänitutkateknologiaa mahdollisten vaarojen tunnistamiseen sekä putoamisten ehkäisemiseen taaten näin paremman turvallisuuden sekä robotille että ympäröivälle ympäristölle.

11 No segnale sensori a lavoro

No signal, no problem

RTK ei aina ulotu kaikkialle. Esimerkiksi alueille, joilla on luonnon tai rakennusten aiheuttamia esteitä.

Jos signaali puuttuu, Ambrogio AI -linjan robotit käyttävät eksklusiivista anturiteknologiaansa jatkaakseen liikkumistaan työalueella

Robotti tunnistaa leikkausalueen reunat ja mahdollisesti pois suljetut alueet samalla kun se jatkaa luotettavan satelliittisignaalin etsimistä.

Rajakaapelin integroimisen lisäksi anturiteknologia on vaihtoehtoinen tapa jatkaa työtä kun signaalia ei löydy ja haluat kuitenkin nauttia uskottoman upeasta nurmikosta.