Yksityisyyskäytäntö

Aihe: 27 päivänä huhtikuuta 2016 annetun EU:n asetuksen 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) 13 artiklan mukainen tiedonanto

Kyseisellä asetuksella säännellään henkilötietojen suojaa ja asetetaan useita velvoitteita niitä, jotka käsittelevät näitä tietoja. Yksi näistä velvoitteista on ilmoittaa asiasta henkilölle, jota tiedot koskevat.

Edellä esitetyn perusteella ilmoitamme sinulle, että selaamasi verkkosivuston (jäljempänä "Sivusto") omistaa ja hallinnoi Zucchetti Centro Sistemi SpA, jonka rekisteröity toimipaikka on Via Lungarno n. 305/A, Terranuova Bracciolini (AR).

Koska käyttäjien sivustolla tapahtuvaan navigointiin liittyy henkilötietojen käsittelyä, annamme sinulle täten tietoja sinulle 25 päivänä toukokuuta 2018 voimaan tulleista, jäljempänä 'asetus', 13 artiklassa ja sitä seuraavissa ohjeissa, ja näin ollen

ilmoitamme sinulle, että:

1.Rekisterinpitäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

Asetuksen mukaan rekisterinpitäjä, jäljempänä "rekisterinpitäjä", on yksikkö, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa määrittää käsittelyn tarkoitukset ja menetelmät. Tässä tapauksessa rekisterinpitäjä on Zucchetti Centro Sistemi SpA, jonka sääntömääräinen kotipaikka on Via Lungarno nro 305/A, Terranuova Bracciolini(AR), alv-nro  01262190513 ja verokoodi 03225010481, puh +39 05591971.
The interested party may contact the Data Protection Officer at the following e-mail address: privacy@zcscompany.com

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperusta

Toimitetut tai sinulta pyydettävät henkilötiedot ovat tarpeen seuraaviin tarkoituksiin:

Yleiset tarkoitukset

a) jotta voit selata sivuston eri osia ja optimoida vuorovaikutuksesi sen kanssa;
b) vastata lähettämiisi teknisen tai kaupallisen tuen kysymyksiin ja pitää tietokantaa usein kysytyistä kysymyksistä, ehdotuksista ja tiedonannoista;
c) kerätä yhteystietosi, jotka on annettu asianmukaisen lomakkeen kautta, jotta voimme ottaa sinuun uudelleen yhteyttä;
d) navigoinnin muiden näkökohtien hallinta (ks. myös evästekäytäntö-osio);
e) organisaatiosi henkilöstön valitsemiseksi, arvioimiseksi ja hakemiseksi;
f) kaupallisen ja hallinnollisen johdon tukeminen suhteissa asiakkaisiin;
g) täyttää kaikki oikeudelliset vaatimukset ja velvollisuudet;
h) asiakkaiden ei-automatisoitu pätevyys;

Käsittelyn perusteena oleva oikeusperusta määräytyy voimassa olevan lainsäädännön ja erityisesti asetuksen 6 artiklan perusteella. Haluamme ilmoittaa sinulle, että jos se on käsittelyn välttämätön edellytys (6 artiklan 1 kohdan a alakohta), suostumus henkilötietojen käsittelyyn tällaisiin tarkoituksiin ei ole pakollista, mutta sen toimittamatta jättäminen voi estää sinua pääsemästä sivuston tarjoamiin palveluihin.

Suoramarkkinointitarkoitukset

Markkinointitoiminta lähettämällä tuotteisiin tai palveluihin liittyvää myynninedistämis- ja mainosmateriaalia postitse, sähköpostitse, puhelimitse, faksilla, tekstiviestillä, uutiskirjeellä ja sen kaltaisilla. Ilmoitamme myös, että jos et enää halua vastaanottaa tällaista viestintää, voit tehdä nimenomaisen pyynnön tässä ilmoituksessa tarkoitettujen yhteystietojen kautta.  Haluamme erityisesti huomauttaa, että vastaanottamasi uutiskirjeet ja sähköpostit sisältävät erityisen linkin suoran pyynnön lähettämiseen, jotta sinut voidaan jättää postituslistan ulkopuolelle;

Käsittelyn perusteena oleva oikeusperusta määräytyy voimassa olevan lainsäädännön mukaan. Ilmoitamme sinulle erityisesti, että henkilötietojasi voidaan käsitellä edellä mainittuihin tarkoituksiin vasta sen jälkeen, kun olet antanut ilmaisen, valinnaisen ja aina peruutettavissa olevan suostumuksesi, lukuun ottamatta 30.6.2003 annetun asetuksen nro 196 130 §:n 4 momentissa tarkoitettua tapausta.

Profilointi markkinointitarkoituksiin

Profilointitarkoitukset eli analysoida mieltymyksiäsi ja kiinnostuksen kohteitasi myös automatisoidusti ja tarjota sinulle räätälöityjä palveluita, sisältöjä, aloitteita ja kampanjoita (tavallisella postilla, puheluilla, sähköposti-ilmoituksilla sovelluksissa ja uutiskirjeissä); kun olet vapaaehtoisesti antanut suostumuksesi, sinulla on kuitenkin oikeus milloin tahansa ja maksutta vastustaa tietojesi käsittelyä tätä tarkoitusta varten käyttämällä tässä tiedotteessa määriteltyjä yhteystietoja.

Käsittelyn perusteena oleva oikeusperusta määräytyy voimassa olevan lainsäädännön mukaan. Ilmoitamme sinulle erityisesti, että henkilötietojasi voidaan käsitellä edellä mainittuihin tarkoituksiin vasta sen jälkeen, kun olet antanut ilmaisen, valinnaisen ja aina peruutettavissa olevan suostumuksesi.

3. Henkilötietojen luonne

Henkilötietojasi käytetään luvussa 3 ilmoitettuihin tarkoituksiin. Kerätyt henkilötiedot liittyvät pääasiassa:

a) luonnollisten henkilöiden tunnistetiedot (henkilötiedot, yhteystiedot, pankkitiedot jne.);
b) Web-sovelluksen kanssa toimimisen seurauksena saadut navigointitiedot (tekniset evästeet), kuten käyttäjän tunnistaminen, kielen ja istunnon tallentaminen. Näitä tietoja ei kerätä liitettäväksi sinuun, mutta niiden luonteen vuoksi se voi käsittelyn ja kolmansien osapuolten hallussa olevien tietojen kanssa yhteyden avulla tunnistaa henkilön, johon ne viittaavat. Tähän luokkaan kuuluvat sellaiset tiedot kuin käyttöaika ja -päivä, sivuston käyttämiseen käyttämiesi laitteiden tyyppi, IP-osoite ja sijainti, Web-sovellukseen tehdyt kyselyt, Web-sovelluksen Web-sovelluksen verkkosovelluksen käytön aikana antamat vastaukset. Katso suhteellinen evästekäytäntö (evästekäytäntö). Huomaa, että jos suostut evästeiden käyttöön, myös kolmannet osapuolet käsittelevät tietojasi edellä mainitun  evästekäytännön  ja vastaavan  tietosuojakäytännönmukaisesti.

4.Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Kyseisiä tietoja ei "levitetä",  eli niitä ei ilmoiteta määrittelemättömille henkilöille, ellet anna nimenomaista lupaasi. Tiedot saatetaan kuitenkin yksinomaan organisatorisista syistä henkilötietojen käsittelijöiksi nimettyjen tahojen eli rekisterinpitäjän työntekijöiden sekä kolmansien osapuolten, kuten rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneiden ja toimittajien (esim. teknisten ja teknologisten palvelujen, säilytyspalvelujen, tukipalveluiden jne. sekä luotto- ja pankkilaitosten) tietoon sivustoon liittyvissä palveluissa ja rekisterinpitäjän kumppaneissa (esim.  jakelijat, jälleenmyyjät jne.), jotka nimitetään henkilötietojen käsittelijöiksi asetuksen 28 artiklan mukaisesti.

Yksityiskohtainen luettelo edellä kuvatuista yksiköistä ja luokista on saatavilla Zucchetti Centro Sistemi -yhtiöltä.

5. Henkilötietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Tietojasi käsitellään pääasiassa Italiassa ja joka tapauksessa Euroopan unioniin kuuluvissa maissa. Jotta voisit jatkaa edellä selitettyjä käsittelytarkoituksia, voi kuitenkin olla tarpeen siirtää tietojasi EU:n ulkopuolisiin maihin. Kaikki tietojesi siirrot maihin tapahtuu asetuksen 44 artiklan ja sitä seuraavien vaatimuksien mukaan.

6.Henkilötietojen säilytysaika/tämän määräajan määrittämisessä käytetyt perusteet

Käsittelyä säilytetään niin kauan kuin on ehdottoman välttämätöntä niiden tarkoitusten saavuttamiseksi, joita varten tiedot kerättiin, suostumuksen mahdolliseen peruuttamiseen saakka tai lain sallimissa enimmäisevästyksissä, jos käsittelyn jatkaminen on tarpeen lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi tai viranomaisten ja/tai valvontaelinten antamien määräysten täyttämiseksi. Termin jälkeen tiedot tuhotaan tai tehdään nimettömiksi.

7.Toteutettavissa oikeuksissa

On huomattava, että sen lisäksi, että voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle, voit käyttää useita voimassa olevan asetuksen säännöksiä, jotka on tiivistetty seuraavasti: 15 kohta - rekisteröidyn tiedonsaantioikeus; 16 kohta - oikeus oikaisuun; 17 art. - oikeus tietojen poistamiseen ("oikeus tulla unohdetuksi"); 18 kohta - oikeus käsittelyn rajoittamiseen; 20 kohta - oikeus tietojen siirrettävyyteen; 21 art. - esineoikeus; 22 artiklan - oikeus olla joutumatta pelkästään automaattiseen käsittelyyn, profilointi mukaan luettuna, perustuvan päätöksen kohteeksi.

Edellä mainittuja oikeuksia voidaan käyttää lähettämällä sähköpostia privacy@zcscompany.com sekä sähköposti tai PEC yllä olevassa luvussa 1 mainitulle osoitteelle.

Tätä varten haluamme ilmoittaa sinulle, että voit käyttää seuraavassa linkissä olevaa lomaketta: lomake henkilötietojen suojaa koskevien oikeuksien käyttämiseen..

8.Säännöksen ei-pakollinen luonne

Henkilötietojen antaminen ei ole lain mukaan pakollista. Kuten kuitenkin helposti ymmärrät, henkilötietojesi toimittaminen on välttämätöntä luvussa 3 kuvattujen käsittelytoimien suorittamiseksi, ja siksi kieltäytyminen antamasta henkilötietojasi voi tehdä mahdottomaksi tarjota palveluita tällä sivustolla.

9.Tekijänoikeus

Sivuston omistaa ja hallinnoi Zucchetti Centro Sistemi SpA; sivuston grafiikkaan, kuviin ja tekstiin sovelletaan tekijänoikeuksia, ja kaikki oikeudet pidätetään. Koska Internet-sivusto on "luovan älyn työ ..." se on tekijänoikeuden alainen (Italian siviililain 2575 §) ja kuuluu sellaisenaan tekijälle tai oikeuden ostajalle. Joka tapauksessa on sallittua ladata tai tulostaa yksittäisiä sivuja tai sivuston osia edellyttäen, että varattua omaisuutta koskevia tekijänoikeuksia tai muita muistiinpanoja ei poisteta. Sivuston lataaminen tai kopioiminen ei edellytä minkään ohjelmiston tai materiaalin omistusoikeuksien siirtämistä. Mainittujen asiakirjojen julkaiseminen, jäljentäminen (kokonaan tai osittain), toimittaminen (sähköisesti tai muulla tavoin), muuttaminen ja hyperteksti, joka yhdistää mainitut asiakirjat muilla sivustoilla julkisiin tai kaupallisiin tarkoituksiin, on kielletty ilman Zucchetti Centro Sistemi SpA:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Näiden säännösten rikkomisesta voidaan määrätä seuraamuksia, myös rikosoikeudellisia seuraamuksia.

10. Vastuusta luopuminen

Zucchetti Centro Sistemi SpA ei ota oikeudellista vastuuta sivustolla ilmoitettujen tietojen, laitteiden, tuotteiden tai prosessien tai muun sen kautta saatavilla olevan materiaalin tarkkuudesta, täydellisyydestä tai käytettävyydestä, koska näihin tietoihin kohdistuu jatkuvia muutoksia yrityksen tuotteiden ja palvelujen jatkuvan teknologisen kehityksen jälkeen. Zucchetti Centro Sistemi SpA ei näin ollen ole vastuussa mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista tai mistään vahingoista, jotka johtuvat sivuston tai siihen liittyvien sivustojen käytöstä, eikä se ole vastuussa minkäänlaisista vahingoista, jotka johtuvat siitä, että olet yhteydessä sivuston sisältämiin tietoihin, koska nämä tiedot on tarkoitettu vain havainnollistaviin tarkoituksiin. Zucchetti Centro Sistemi SpA kehottaa siksi sinua tarkistamaan tiedot ottamalla suoraan yhteyttä toimistoihimme ja ilmoittamalla mahdollisista epäjohdonmukaisuuksista tai ongelmista.

Zucchetti Centro Sistemi SpA pidättää oikeuden tehdä muutoksia tai päivityksiä sivustoon ja muihin medioihin milloin tahansa ja ilman erillistä ilmoitusta.