Privacy Policy

 

Beleid gegevensbescherming

Dit document beschrijft de procedures gebruikt voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruikers die deze website bezoeken (de “Website”) en gebruik maken van de diensten aangeboden door Zucchetti Centro Sistemi Spa (“ZCS”) op de Website.

 Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op de persoonlijke gegevens verwerkt i.v.m. de Website; elke website van derden die door de Gebruiker bezocht kan worden aan de hand van links zijn onderworpen aan het privacybeleid van de beheerder van deze website van derden. De Gebruikers moeten deze documenten doornemen vooraleer de websites van derden te bezoeken.

 

1 Data Controller

 Zucchetti Centro Sistemi Spa, gevestigd in Via Lungarno 305/A, Terranuova Bracciolini (AR), Italy, BTW-code 03225010481 met BTW-nummer 01262190513.


2 Waar worden de gegevens verwerkt en hoe beschermen we de gegevens

 Verwerking verbonden met de diensten geboden op de Website gebeurt aan de hand van automatische instrumenten, door het personeel dat belast is met de verwerking in de kantoren van ZCS; de gegevens worden opgeslagen op de servers van ZCS in Italië.

 ZCS beschermt, controleert en verwerkt de persoonlijke gegevens door u verstrekt en voert de nodige veiligheidsmaatregelen en -procedures in, inclusief deze gebaseerd op de kennis verworven naarmate de technologie evolueert, met de bedoeling de risico's van vernietiging, verlies, niet-geautoriseerde verwerking, toegang of verwerking die niet overeenkomt met de voornoemde doeleinden zoveel mogelijk te beperken. De gebruikers moeten evenwel weten dat het gebruik van het Internet niet volledig gevrijwaard is van het risico van niet-geautoriseerde toegang en de beveiliging van de informatie daarom niet ten volle gegarandeerd kan worden.

 

3 Type van gegevens die verwerkt worden

 
Gegevens vrijwillig verstrekt door de Gebruiker

De Gebruikers hoeven geen persoonlijke gegevens te verstrekken om de openbare pagina's van de Website te bezoeken.

Elk contact dat de Gebruiker legt met ZCS en het optioneel, expliciet en spontaan versturen van berichten, e-mails of gewone post naar de adressen vermeld in deze Website, houden de daaropvolgende verwerving in van het adres van de afzender, zijn e-mailadres of telefoonnummer, die nodig zijn om zijn vragen te beantwoorden, en andere persoonlijke gegevens bevat in de relatieve communicaties. Deze gegevens worden alleen gebruikt om de vraag van de Gebruiker te beantwoorden en worden pas bekendgemaakt aan derden indien dit voor dat doel nodig is (vb. een derde bedrijf dat informatiemateriaal over onze producten en diensten verstuurt). De gegevens worden niet verspreid. De gegevens worden opgeslagen zolang dit strikt noodzakelijk is om de gevraagde dienst te verstrekken aan de Gebruiker.

De gegevens verstrekt op het moment van de inschrijving op de newsletter en/of om commerciële communicaties i.v.m. producten en diensten van ZCS te ontvangen

Als de Gebruiker inschrijft op de newsletter en/of vraagt om newsletters en/of commerciële documentatie te ontvangen, zal de verwerking verband houden met de contactgegevens verstrekt door de Gebruiker op het moment van de registratie.

 

4 Waarom en hoe verwerken we de gegevens


De persoonlijke gegevens worden hoofdzakelijk verzameld en verwerkt:

 
    (1)   om tegemoet te komen aan de vraag van de Gebruiker (vb. het beheer van de vragen naar informatie);

     (2)  voor marketingdoeleinden door het verzenden via e-mail of gewone post (als de Gebruiker zijn/haar adres verstrekt), van newsletters en/of commerciële, promotionele of informatieve documenten m.b.t. producten en diensten van ZCS, en initiatieven en happenings georganiseerd door of in samenwerking met ZCS. Als de gebruiker toegestaan heeft in de verwerking van zijn/haar gegevens voor marketingdoeleinden, zullen deze gegevens ook verwerkt worden voor het leiden, op traditionele wijze of per e-mail, van statistische analyses, opiniepeilingen en marktonderzoeken verbonden met de diensten van ZCS. De persoonlijke gegevens van de Gebruiker worden alleen verwerkt voor deze doeleinden na registratie van de Gebruiker, die het vak invult onderaan de pagina's van de Website.

De verwerking kan verbonden zijn met één of meer van de volgende handelingen: het verzamelen, registreren, raadplegen, organiseren, opslaan, verwerken, bekendmaken, wijzigen, selecteren, gebruiken of wissen.

 

5 Het al dan niet vrijwillig verstrekken van gegevens

Het verstrekken van de gegevens die als verplicht gemarkeerd worden op het aanvraagformulier (vb. contact, naam aanvrager en bedrijf) is essentieel om de vragen van de Gebruiker te beantwoorden. ZCS heeft mogelijk verdere informatie nodig, afhankelijk van de specifieke vragen verstuurd door de Gebruiker. Het verstrekken van deze bijkomende informatie is optioneel, maar als deze gegevens niet verstrekt worden, zal het moeilijk of onmogelijk zijn voor ZCS om tegemoet te komen aan de vraag van de Gebruiker.

Het verstrekken van een e-mailadres is essentieel voor het versturen van de newsletter en/of de marketingcommunicaties, ingeval de Gebruiker gevraagd heeft deze te ontvangen.

Newsletter - MailChimp

MailChimp is een dienst die adressen behandelt en verstuurt e-mails door MailChimp Inc.

Persoonlijke verzamelde gegevens: Cookie en dataverbruik.
Plaats van de behandeling: USA - Privacy Policy

 

6 Gegevens voor het surfen op het web – Cookies

Gegevens voor het surfen op het web

De informatiesystemen en programma's gebruikt voor het functioneren van de Website vragen een aantal persoonlijke gegevens, die doorgegeven worden in het kader van het gebruik van Internetcommunicatieprotocols (vb. IP-adressen of domeinnamen van de computers gebruikt door de gebruikers die zich koppelen aan de Website, de adressen URI - Uniform Resource Identifier van de gevraagde bronnen, de tijd van de vraag, de gebruikte methode om de vraag naar de server te sturen, de grootte van het bestand verkregen als antwoord, de digitale code betreffende de status van het antwoord gegeven door de server (succesvol, fout, enz.) en andere parameters relatief aan het besturingssysteem en de IT-omgeving van de Gebruiker. Hoewel deze informatie niet verzameld wordt met de bedoeling in verband te worden gebracht met geïdentificeerde gegevensvoorwerpen, kunnen de Gebruikers, omwille van de aard ervan, geïdentificeerd worden als een resultaat van een verwerking of associatie met gegevens in het bezit van derde partijen.

Deze gegevens worden alleen gebruikt om anonieme statistische informatie te verkrijgen over het gebruik van de Website en voor de monitoring van de correcte werking ervan, en worden meteen na de verwerking weer gewist. De gegevens kunen gebruik worden om de aansprakelijkheid te bepalen in geval van computermisdaden in het nadeel van de Website; in alle andere gevallen blijven de gegevens relatief aan de websitecontacten niet langer dan zeven dagen bewaard.

Cookies

 In sommige gevallen worden persoonlijke gegevens verzameld door ZCS aan de hand van allerhande technologieën, inclusief “cookies”. Cookies bestaan uit een reeks van gegevens verstuurd door een website naar een "browser" (kan uw browser zijn). Deze informatie kan opgeslagen worden op de computer (inclusief uw computer) aan de hand van een tag die de computer maar niet de gebruiker identificeert.

Sommige pagina's van de Website gebruiken cookies, verstuurd door ZCS of derde partijen, en andere technologieën, voor de technische werking van de Website, om een beter gebruik van de Website te garanderen, en om statistische analyses te leiden over het gebruik van de Website.

Voor meer informatie, zie het Beleid Cookies.

 
7 Bekendmaken en verspreiden van gegevens

Voor een correcte werking van de eerder genoemde functies, kunnen de gegevens verwerkt worden door het administratief, commercieel en technisch personeel van ZCS, en door het personeel van andere ondernemingen die, in de hoedanigheid van gegevensverwerkers, diensten leveren aan ZCS(vb. leveranciers van e-marketing, het onderhoud van websites en beheerdiensten).

ZCS kan ook sommige persoonlijke gegevens van de Gebruiker bekendmaken aan verwante ondernemingen en diens verkopers of vertegenwoordigers indien dit noodzakelijk is om tegemoet te komen aan de vraag van de Gebruiker, vb. voor een bestek. Een aangepaste lijst met deze partijen kan verkregen worden bij ZCS, zoals beschreven bij punt 8 hierna. In geen geval zullen de verzamelde gegevens toevertrouwd worden aan derde partijen voor gebruik door deze laatsten voor eigen doeleinden; in geval van buitengewone handelingen evenwel (vb. verkoop of leasing van de aandelen van de onderneming), kunnen de gegevens doorgegeven worden aan derde kopers/pachters of gevolmachtigden.

De gegevens worden niet verspreid.


8 De rechten van de gegevensvoorwerpen.

Overeenkomstig de wetgeving op de bescherming van gegevens die van toepassing is, heeft het voorwerp van de gegevens (ie. de Gebruiker) een aantal rechten, inclusief het recht om op elk moment bevestiging te krijgen van het feit dat deze gegevens bestaan, om geïnformeerd te worden over de inhoud en oorsprong ervan, om de juistheid ervan na te gaan en om een toevoeging, update of correctie ervan te vragen. De Gebruiker heeft tevens het recht om te vragen of gegevens verwerkt tegen de wet in gewist, anoniem gemaakt of geblokkeerd worden, en kan zich verzetten tegen de verwerking ervan voor rechtmatige doeleinden, inclusief het uitschrijven op markertingcommunicaties en/of newsletters.

Om deze rechten uit te oefenen, kan de Gebruiker rechtstreeks contact opnemen met ZCS op de contactadressen vermeld in paragraaf 1, door een bericht te sturen commerciale@centrosistemi.it of door te bellen naar het nummer +39 055 91971.