Badania, innowacje i zrównoważony rozwój.
Nasza wizja

Firma Zucchetti Centro Sistemi SpA (ZCS) nieustannie projektuje i produkuje nowe roboty, stale poszerzając ofertę robotów Ambrogio.

Video Produzione
Fabrizio Bernini 1520x1040

Firma Zucchetti Centro Sistemi (ZCS) została założona w 1985 roku przez Fabrizio Berniniego. Opiera się ona na solidnych wartościach, takich jak doświadczenie i wiedza podparte badaniami technologicznymi. Firma dba również o zwiększanie poczucia odpowiedzialności społecznej, zachowując przy tym kreatywność, entuzjazm i szacunek dla środowiska.

Obecnie firma jest światowym liderem w dziedzinie robotyki i automatyki, a także w rozwoju oprogramowania i badaniach nad energią odnawialną.

Założona jako software house, firma ZCS szybko ugruntowała swoją pozycję na rynku międzynarodowym w dziedzinie robotyki i automatyki. Od ponad 20 lat firma jest częścią Holding Zucchetti SpA, jednej z największych grup w branży ICT w Europie (i największej we Włoszech).

Chi siamo

Struktura firmy i misja ZCS

Firma Zucchetti Centro Sistemi podzielona jest na pięć jednostek biznesowych: Software, Healthcare, Automation, Robotics i Green Innovation.

Zamiarem było przede wszystkim zdywersyfikowanie i poszerzenie wiedzy zdobytej dzięki rozwojowi oprogramowania wspomagającego zarządzanie, aby móc oferować najwyższej jakości usługi w trzech obszarach – informatyka, elektronika i mechanika.

Misją ZCS jest projektowanie i tworzenie innowacyjnych, wysokowydajnych produktów, zwracając przy tym uwagę na odpowiedzialność społeczną i środowiskową.

Według ZCS, innowacje i badania technologiczne w połączeniu z rozwojem stanowią autentyczny element kultury. Sercem firmy jest Laboratorium Pomysłów (Idealab) - centrum badawczo-rozwojowe założone w 2005 roku, w którym zatrudniony jest wysoce wykwalifikowany i kompetentny personel.

Firma Zucchetti Centro Sistemi otrzymała ważne nagrody, w tym dwukrotnie Premio dei Premi per l’Innovazione (Najwyższa Nagroda za Innowację), uzyskaną za podejście i kierownictwa do innowacji i odpowiedzialności społecznej oraz zaangażowanie. Obecnie firma działa na skalę międzynarodową i eksportuje swoją technologię do ponad 60 krajów.