Privacy Policy

Ochrona Danych Osobowych

Dokument ten opisuje procedury stosowane do przetwarzania danych osobowych wobec użytkowników, którzy odwiedzają tę stronę internetową ("Serwis") i korzystają z usług oferowanych przez Zucchetti Centro Sistemi Spa ("ZCS") na tej stronie internetowej.

Niniejsza polityka prywatności odnosi się wyłącznie do danych osobowych przetwarzanych przez Serwis; wszelkie inne strony internetowe, które mogą być dostępne dla Użytkownika za pośrednictwem linków, podlegają polityce prywatności operatora strony trzeciej. Użytkownicy powinni przeczytać te dokumenty przed uzyskaniem dostępu do stron internetowych osób trzecich.

 

1 Administrator danych osobowych

Zucchetti Centro Sistemi spa, adres siedziby: Via Lungarno 305 / A, Terranuova Bracciolini (AR), Włochy, nr identyfikacji podatkowej 03225010481 numer płatnika VAT 01262190513.

 

2 Gdzie dane są przetwarzane i w jaki sposób je chronimy

Przetwarzanie, związane z usługami świadczonymi za pośrednictwem Serwisu jest wykonywane przy użyciu automatycznych narzędzi poprzez pracowników odpowiedzialnych za przetwarzanie danych w siedzibie ZCS; dane są przechowywane na serwerach należących do ZCS we Włoszech.

ZCS chroni, kontroluje i przetwarza dane osobowe dostarczone przez Użytkowników, wdraża odpowiednie środki bezpieczeństwa i procedury, oparte na zdobytej wiedzy oraz postępie technicznym, w celu minimalizacji ryzyka zniszczenia, utraty, nieuprawnionego przetwarzania i/lub dostępu lub przetwarzania niezgodnego ze wspomnianymi celami. Jednak użytkownicy powinni pamiętać, że korzystanie z Internetu nie jest całkowicie wolne od ryzyka nieuprawnionego dostępu, a bezpieczeństwo informacji w związku z tym nie może być całkowicie gwarantowane.

 

3 Rodzaj przetwarzanych danych

Dane dostarczone dobrowolnie przez Użytkownika. Użytkownicy nie muszą podawać żadnych danych osobowych w celu przeglądania publicznie dostępnych stron Serwisu. Wszelkie kontakty ze strony Użytkownika z ZCS w formie wysyłanych poprzez Serwis wiadomości, e-maili lub poprzez tradycyjną pocztę elektroniczną na adresy podane na tej stronie internetowej, pociągają za sobą konieczność podania adresu nadawcy, adresu e-mail lub telefonu a także innych danych osobowych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na otrzymane przez ZCS zapytanie. Dane te będą wykorzystywane tylko do spełnienia życzenia użytkownika i będą udzielane osobom trzecim, tylko wtedy jeżeli będzie to konieczne (np. firmie spedycyjnej w celu przesłania materiałów informacyjnych na temat naszych produktów i usług). Dane nie będą rozpowszechniane. Dane będą przechowywane tak długo, jak to będzie konieczne, w celu zapewnienia użytkownikowi żądanej usługi. Dane dostarczane podczas rejestracji do newslettera i/lub w celu otrzymywania informacji handlowych dotyczących produktów i usług ZCS. Jeśli użytkownik zarejestruje się do newslettera i/lub prosi o otrzymywanie informacji o nowościach i/lub informacji handlowych, przetwarzanie będzie odnosić się do danych kontaktowych dostarczonych przez Użytkownika na etapie rejestracji dla wyżej wspomnianych usług.

 

4 Why and How We Process the Data

Dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane głównie w celach:

    (1)            w celu odpowiedzi/udzielenia informacji użytkownikom (np. zarządzanie wnioskami o udzielenie informacji);

    (2)           w celach marketingowych, dla przesłania wiadomości e-mail lub listu przy użyciu tradycyjnej poczty (jeśli użytkownik dostarczył swoje adresy), biuletynów i/lub informacji handlowych, promocyjnych, dotyczących produktów ZCS, a także usług oraz przedsięwzięć i imprez organizowanych przez lub przy współpracy ZCS. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie jego/jej danych dla celów marketingowych, wspomniane dane mogą być przetwarzane dla celów prowadzenia analiz statystycznych i badań rynku w zakresie usług ZCS. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane we wspomnianych celach wyłącznie po rejestracji użytkownika, poprzez wypełnienie formularza w polu na dole strony WWW.

Przetwarzanie może dotyczyć jednej lub więcej z następujących czynności: zbieranie, rejestracja, konsultacja, porządkowanie, przechowywanie, przetwarzanie, ujawnienie, modyfikacja, wybór, użytkowanie lub usunięcie.


5 Czy Podanie danych jest dobrowolne, czy nie

Przekazanie danych oznaczonych jako niezbędne na etapie żądania kontaktu (np. nazwisko wnioskodawcy oraz nazwa firmy) jest konieczne do spełnienia prośby użytkownika. ZCS może wymagać uzyskania dalszych informacji, w ​​zależności od konkretnych żądań wysyłanych przez Użytkownika. Dostarczenie dodatkowych informacji jest opcjonalne, natomiast jeśli nie zostaną one przekazane, może to utrudnić lub uniemożliwić ZCS spełnienie żądań Użytkownika. Przekazanie adresu e-mail jest niezbędne do wysyłania newslettera i/lub innej marketingowej komunikacji, jeśli Użytkownik zwrócił się z prośbą o ich otrzymywanie.

Newsletter - Mailchimp

MailChimp to serwis, który obsługuje adresy i wysyła e-maile świadczonych przez MailChimp Inc.

Dane osobowe gromadzone: e-mail, imię, ojczyzna
Miejsce: USA - Polityka prywatności


6 Dane Web-Surfing - "Cookies"

Dane Web-Surfing

Systemy informatyczne i programy służące do obsługi Serwisu zbierają niektóre elementy danych osobowych, których przekazanie jest nierozerwalnie związane z wykorzystaniem protokołów komunikacji internetowej (np. adresy IP lub nazwy domen komputerów użytkowników, którzy łączą się z Serwisem, URI - Uniform Resource Identifier, godzina przesłania wniosku/zapytania, sposób potwierdzenia złożonego żądania do serwera, rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi, kod cyfrowy statusu odpowiedzi udzielonej przez serwer (sukces, błąd, itp), oraz inne parametry systemu operacyjnego użytkownika i środowiska IT). Pomimo, że te informacje nie są zbierane dla celów powiązanych z innymi, których dotyczą dane, ze względu na swój charakter mogą umożliwić identyfikację użytkowników w wyniku ich przetwarzania i w połączeniu z danymi będącymi w posiadaniu stron trzecich.

Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych na temat korzystania z witryny oraz monitorowania jej prawidłowego działania, i są usuwane natychmiast po ich przetworzeniu. Dane mogą być wykorzystane w celu ustalenia odpowiedzialności w przypadku przestępstw komputerowych w stosunku do Serwisu; we wszystkich innych przypadkach, dane odnoszące się do kontaktów Użytkowników, nie są przetrzymywane dłużej niż siedem dni.

Cookies

W niektórych przypadkach dane osobowe są zbierane przez ZCS poprzez użycie różnych technologii, w tym "cookies". "Cookies" składa się z zestawu danych przesyłanych przez stronę internetową do "przeglądarki" (może to być Twoja przeglądarka). Informacje te mogą być następnie przechowywane na komputerze (w tym również Twoim komputerze) za pomocą znacznika, który identyfikuje komputer, ale nie użytkownika.

Niektóre strony WWW wykorzystują pliki "cookies", wysyłane przez ZCS lub strony trzecie i inne technologie, aby umożliwić obsługę techniczną Serwisu i zapewnić lepsze wykorzystanie strony internetowej, oraz dla przeprowadzania analiz statystycznych dotyczących korzystania z Serwisu.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Polityką "Cookies".

 

7 Ujawnianie i rozpowszechnianie danych

Dla prawidłowego wykonywania wyżej wymienionych funkcji, dane mogą być przetwarzane przez pracowników administracyjnych, handlowych i technicznych firmy ZCS,a także przez pracowników innych firm, które świadczą usługi dla ZCS (np. dostawców e-marketingu, serwisu utrzymującego i zarządzającego stroną).

ZCS może również ujawnić niektóre z danych osobowych Użytkownika przedsiębiorstwom powiązanym, aby to było możliwe, niezbędne jest wypełnienie wniosku złożonego przez Użytkownika.

Aktualny wykaz stron można uzyskać kontaktując się z ZCS zgodnie z opisem w pkt 8 poniżej.

W żadnym wypadku zgromadzone dane nie zostaną przypisane oraz użyte przez strony trzecie do ich własnych celów; jednak w przypadku operacji nadzwyczajnych (np firmy sprzedaży lub leasingu aktywów korporacyjnych), dane mogą być przypisane lub przeniesione do innych firm nabywców/najemców prawnych.

Dane nie będą rozpowszechniane.

 

8 Prawa podmiotu do danych.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych, podmiot którego dane dotyczą (tj. Użytkownik) ma pewne prawa, w tym prawo do uzyskania potwierdzenia w dowolnym momencie istniejących danych, ich treści i pochodzenia, w celu sprawdzenia ich poprawność lub ich aktualizacji. Użytkownik ma także prawo do żądania, aby dane przetwarzane niezgodnie z prawem zostały usunięte, pozostały jako anonimowe lub zostały zablokowane, może także zrezygnować z ich przetwarzania, jednocześnie rezygnuje wtedy również z wszelkiej komunikacji marketingowej, i/lub newslettera.

W celu skorzystania z tych praw, Użytkownik może skontaktować się bezpośrednio ZCS na adresy kontaktowe określonych w punkcie 1, lub wysyłając komunikat na adres commercial commercial@centrosistemi.it lub telefonicznie +39 055 91971.

Authorised reseller: PARADISE ROBOTICS PO BOX 8072 - 60102 ALGONQUIN - ILLINOIS, US Telefon: 011 - 847 9608520