Privacy policy

Obvestilo v skladu s 13. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 (Splošna uredba o varstvu podatkov)

V zadevi navedeni predpis ureja varstvo osebnih podatkov in nalaga vrsto obveznosti tistim, ki omenjene podatke obdelujejo. Med obveznostmi, ki jih je treba spoštovati, je obveščanje osebe, na katero se podatki nanašajo.

Glede na zgoraj navedeno vas obveščamo, da je spletno mesto, po katerem krmarite (v nadaljevanju "spletno mesto"), v lasti in v upravljanju podjetja Zucchetti Centro Sistemi SpA s sedežem v kraju Terranuova Bracciolini (AR), Via Lungarno 305.

Ker krmarjenje po spletnem mestu s strani uporabnikov vključuje obdelavo osebnih podatkov, vas s tem dokumentom obveščamo o vaših podatkih, ki bodo zbrani, o namenih in načinih obdelave ter na splošno o vsem, kar glede vaših interesov določajo 13. člen in naslednji členi Uredbe 2016/679/EU (GDPR), ki je začel veljati 25. maja 2018 (v nadaljnjem besedilu "Uredba"), in zato

vas obveščamo, da:

1. Identiteta in kontaktni podatki upravljavca obdelave

V skladu s to Uredbo je upravljavec podatkov (v nadaljevanju "upravljavec podatkov") oseba, ki sam ali skupaj z drugimi določi namene in sredstva obdelave. V tem primeru je upravljavec podatkov podjetje Zucchetti Centro Sistemi SpA s sedežem v kraju Terranuova Bracciolini (AR), Via Lungarno 305, ID DDV 01262190513, davčna št. 03225010481, tel. 05591971.
Posamezniki, na katere se nanašajo podatki, se lahko obrnejo na uradno osebo za varstvo podatkov na elektronski naslov: privacy@zcscompany.com

2. Nameni, za katere se osebni podatki obdelujejo, in pravna podlaga za njihovo obdelavo

Osebni podatki, ki ste jih sporočili ali bodo od vas zahtevani, so potrebni za naslednje namene:

Splošni nameni

a) omogočanje krmarjenja po različnih oddelkih spletnega mesta in optimiziranje interakcije z njim;

b) odgovarjanje na vaša vprašanja, ki se nanašajo na tehnično ali komercialno podporo in vzdrževanje baze podatkov o najpogostejših vprašanjih, predlogih in sporočilih;

  c) zbiranje vaših kontaktnih podatkov, posredovanih prek ustreznega obrazca, z namenom, da vas je mogoče kontaktirati;

   d) upravljanje dodatnih vidikov krmarjenja (glejte tudi oddelek "politika piškotkov");

   e) izbiranje, ocenjevanje in iskanje osebja za lastno organizacijsko strukturo;
   f) podpora komercialnemu in administrativnemu delu v zvezi z odnosi s strankami;

   g) izpolnjevanje morebitnih zakonskih nalog in obveznosti;

   h)neavtomatizirana kvalifikacija strank.

   Pravna podlaga za obdelavo izhaja iz veljavnih zakonov in zlasti iz 6. člena Uredbe. Obveščamo vas, da v kontekstu soglasja kot nujnega pogoja za obdelavo (člen 6, odstavek 1, pododstavek A) soglasje za obdelavo osebnih podatkov za te namene ni obvezno, vendar neposredovanje podatkov lahko dejansko prepreči dostop do storitev, ki jih nudi spletno mesto.

   Nameni neposrednega trženja

   trženje s pošiljanjem promocijskega in reklamnega materiala v zvezi z izdelki ali storitvami po pošti, e-pošti, telefonu, faksu, besedilnem sporočilu, glasilih in podobno. Obveščamo vas tudi, da če ne želite več prejemati takšnih sporočil, lahko to izrecno zahtevate s pomočjo kontaktnih podatkov, navedenih v tem obvestilu. Glasila in e-poštna sporočila, ki jih boste prejeli, bodo vsebovala posebno povezavo za neposredno zahtevo za izključitev z ustrezajočega poštnega seznama.

    Pravna podlaga za obdelavo izhaja iz veljavnih zakonov. Obveščamo vas, da se vaši osebni podatki za zgoraj omenjene namene lahko obdelujejo izključno s prostovoljnim, neobveznim in vedno preklicljivim soglasjem, ki ste ga izrazili vi, z izjemo možnosti iz 4. odstavka 130. člena Zakonske uredbe št. 196 z dne 30. 6. 2003.

    3. Narava osebnih podatkov

    Predmet obdelave so vaši osebni podatki, ki bodo uporabljeni za namene, navedene v 3. poglavju. Zbrani osebni podatki se nanašajo na:

    a) identifikacijske podatke fizičnih oseb (anagrafski podatki, kontaktni podatki, bančni podatki itd.);

     b) podatke o krmarjenju, ki izhajajo iz vaših interakcij s spletno aplikacijo (tehnični piškotki), kot so prepoznavanje uporabnika, jezik in shranjevanje sej. Gre za informacije, ki se ne zbirajo z namenom, da bi bile povezane z vami, vendar bi zaradi njihovega značaja – prek obdelav in povezave s podatki v lasti tretjih oseb – lahko omogočale identifikacijo osebe, na katero se nanašajo. Ta kategorija vključuje podatke, kot so čas in datum dostopa, vrsta, naslovi IP in lokacija naprav, ki jih uporabljate za dostop, poizvedbe, naslovljene na spletno aplikacijo, in odgovori, ki jih je spletna aplikacija podala med uporabo. Glede tega usmerjamo na ustrezajoči pravilnik o piškotkih (cookie policy). Če dovolite uporabo piškotkov, pojasnjujemo, da bodo vaše podatke obdelovale tudi tretje osebe v skladu z zgoraj navedenim pravilnikom o piškotkih in ustrezajočim pravilnikom o varstva osebnih podatkov.

     4.Prejemniki ali kategorije prejemnikov osebnih podatkov

     Zadevni podatki ne bodo "razširjeni", kar pomeni, da ne bodo posredovani nedoločenim subjektom, razen v primeru vašega izrecnega dovoljenja. Iz izključno organizacijskih razlogov pa bodo posredovani subjektom, ki so določeni kot obdelovalci podatkov, tj. zaposleno osebje upravljavca podatkov, pa tudi tretje osebe, kot so sodelavci in dobavitelji upravljavca podatkov (npr. dobavitelji tehničnih in tehnoloških storitev, storitev gostovanja (hosting), storitev podpore in vzdrževanja itd., pa tudi kreditne in bančne institucije) za naloge v zvezi s storitvami, navedenimi na spletnem mestu, ter partnerji upravljavca podatkov (kot so distributerji, prodajalci itd.), ki bodo imenovani za obdelovalce podatkov v skladu z 28. členom Uredbe.

     Podroben seznam zgoraj opisanih tem in kategorij je na voljo pri spodaj podpisanem podjetju.

     5.Prenos osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

     Vaši podatki se bodo obdelovali predvsem v Italiji in v vsakem primeru v državah, ki pripadajo Evropski uniji. Vendarle je za zgoraj navedene namene obdelave lahko potreben prenos v države, ki niso članice EU. Vsak prenos vaših podatkov v druge države bo potekal v skladu z določbami 44. člena in naslednjih členov Uredbe.

     6. Obdobje hrambe osebnih podatkov / merila, ki se uporabljajo za določitev tega obdobja

     Obdelava bo potekala toliko časa, kot je nujno potrebno za dosego namenov, za katere so bili zbrani, dokler soglasje ne bo preklicano ali za zakonsko dovoljeni rok, če je nadaljevanje obdelave potrebno za izpolnitev zakonskih obveznosti ali izpolnitev dekretov javnih in/ali nadzornih organov. Po tem roku bodo podatki uničeni ali anonimizirani.

     7. Pravice, ki jih lahko uveljavljate

     Navajamo in opozarjamo, da poleg vložitve pritožbe pri nadzornem organu lahko uveljavljate vrsto pravic, ki jih predvideva veljavna zakonodaja in jih v nadaljevanju povzemamo: 15. člen - pravica dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki; 16. člen - pravica do popravka; 17. člen - pravica do izbrisa ("pravica do pozabe"); 18. člen - pravica do omejitve obdelave; 20. člen - pravica do prenosljivosti podatkov; 21. člen - pravica do ugovora; 22. člen - pravica posameznika, da ni podvržen avtomatiziranemu postopku odločanja, vključno z oblikovanjem profilov.

     Zgoraj omenjene pravice je mogoče uveljaviti z vlogo, poslano na e-poštni naslov privacy@zcscompany.com, pa tudi z e-pošto ali certificirano e-pošto, poslano na naslove, navedene v zgornjem poglavju 1.

     V ta namen vas obveščamo, da lahko uporabite obrazec, ki je na voljo na naslednji povezavi: obrazec za uveljavljanje pravic v zvezi z varstvom osebnih podatkov.

     8. Neobveznost posredovanja podatkov

     Posredovanje osebnih podatkov po zakonu ni obvezno. Vendar – kot ni težko razumeti – je njihovo posredovanje bistvenega pomena za izvajanje obdelav, navedenih v 3. poglavju3, in bi zato zavrnitev posredovanja osebnih podatkov dejansko lahko onemogočila izvajanje storitev, ki jih nudi to spletno mesto.

     9. Copyright

     Spletno mesto je v lasti in v upravljanju podjetja Zucchetti Centro Sistemi SpA; grafična podoba, slike in besedila na spletnem mestu so avtorsko zaščitene s pridržanjem vseh pravic. Ker je spletno mesto "intelektualno delo ustvarjalne narave ...", je predmet avtorskih pravic (2575. člen Civilnega zakonika) in kot tako pripada avtorju ali tistemu, ki je pravice kupil, zato je dovoljen prenos ali tiskanje posameznih strani ali odsekov spletnega mesta pod pogojem, da se ne odstranijo znaki za copyright oziroma druge opombe v zvezi s pridržano lastnino. Prenos ali kakršna koli kopija s spletnega mesta ne bo pomenila prenosa lastniških pravic na kakršni koli programski opremi ali gradivu. Brez predhodnega pisnega soglasja podjetja Zucchetti Centro Sistemi SpA so prepovedani: objava, (delna ali celotna) reprodukcija, prenos (z elektronskimi ali drugimi sredstvi), spreminjanje in hiperpovezave teh dokumentov na drugih spletnih mestih za oglaševalske ali komercialne namene. Kršitev teh predpisov vključuje kazni, vključno s kazenskimi sankcijami.

     10. Nepriznavanje odgovornosti

     Zucchetti Centro Sistemi SpA ne prevzema nobene pravne odgovornosti v zvezi s točnostjo, popolnostjo ali uporabnostjo kakršnih koli informacij, aparatov, izdelkov ali postopkov, navedenih na spletnem mestu, ali v zvezi z drugim gradivom, do katerega je mogoče dostopati prek spletnega mesta, saj so te informacije podvržene stalnemu spreminjanju zaradi nenehnega tehnološkega razvoja naših izdelkov in storitev. Zucchetti Centro Sistemi SpA zato ni odgovoren za kakršno koli posebno, naključno, posredno ali drugačno posledično ali disciplinsko škodo ali izgubo dobička, prihodkov, podatkov ali kakršno koli drugo vrsto škode, ki je posledica kakršne koli uporabe spletnega mesta ali drugih z njim povezanih spletnih mest; prav tako ni odgovoren za kakršno koli škodo, ki izhaja iz zanašanja na informacije na spletnem mestu, saj imajo zgolj ilustrativno funkcijo. Zucchetti Centro Sistemi SpA vas zato vabi, da podatke preverite tako, da se obrnete neposredno na naše pisarne in sporočite morebitne nedoslednosti ali težave.

     Zucchetti Centro Sistemi SpA si pridržuje pravico do sprememb ali posodobitev spletnega mesta in drugih medijev kadar koli in brez predhodnega obvestila.