Privacy policy

Konu: Madde uyarınca bilgi notu. 13 AB Yönetmeliği 2016/679 - 27 Nisan 2016 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi (Genel Veri Koruma Yönetmeliği)

Söz konusu düzenleme, kişisel verilerin korunmasını düzenlemekte ve bu verileri işleyenlere bir takım yükümlülükler getirmektedir. Bu yükümlülüklerden biri de verilerin ilgili olduğu kişiye bilgi vermektir.

Yukarıdaki bilgiler ışığında, göz atmakta olduğunuz web sitesinin (bundan böyle “Site” olarak anılacaktır) sahibi ve Via Lungarno n. 305/A, Terranuova Bracciolini (AR).

Kullanıcılar tarafından Sitede gezinme, kişisel verilerin işlenmesini içerdiğinden, toplanacak size atıfta bulunulan veriler, işleme amaçları ve yöntemleri ve genel olarak, sizin çıkarınız için sağlanan diğer her şey hakkında size bilgi veriyoruz. 13. madde ve devamı 25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe giren 2016/679 sayılı AB Yönetmeliğinin (GDPR) (bundan böyle “Yönetmelik” olarak anılacaktır) ve dolayısıyla,

Size şunu bildiririz:

1.Veri Sorumlusunun kimlik ve iletişim bilgileri

Yönetmelik uyarınca, Veri Sorumlusu (bundan böyle “Kontrolör” olarak anılacaktır), tek başına veya başkalarıyla birlikte işleme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen kuruluştur. . Bu durumda Veri Denetleyicisi, Via Lungarno no. 305/A, Terranuova Bracciolini (AR), KDV no. 01262190513 ve Vergi Kodu 03225010481, Tel +39 05591971.
De betrokkene kan met de functionaris voor gegevensbescherming contact opnemen op het e-mailadres:privacy@zcscompany.com

2. Kişisel verilerin işlenme amacı ve işlemenin yasal dayanağı

İletilen veya sizden talep edilecek kişisel veriler aşağıdaki amaçlar için gereklidir:

Genel amaçlar

a) Sitenin çeşitli bölümlerinde gezinmenizi ve siteyle olan etkileşimlerinizi optimize etmenizi sağlamak;
b)Tarafınızdan gönderilen teknik veya ticari destek sorularını yanıtlamak ve sık sorulan sorular, teklifler ve iletişimlerden oluşan bir veri tabanı tutmak;
c) Sizinle tekrar iletişim kurmak için uygun form aracılığıyla sağlanan iletişim bilgilerinizi toplamak;
d) navigasyonların diğer yönlerini yönetmek için ("çerez politikası" bölümüne de bakınız);
e) Kuruluşunuz için personel seçmek, değerlendirmek ve aramak;
f) Müşterilerle ilişkilerde ticari ve idari yönetimi desteklemek;
g) Yasal gereklilikleri ve yükümlülükleri yerine getirmek;
h) Müşterilerin otomatik olmayan kalifikasyonu;

İşlemeyi haklı kılan yasal dayanak, yürürlükteki yasalar ve özellikle Yönetmeliğin 6. maddesi ile belirlenir. İşleme için vazgeçilmez bir ön koşul olduğu durumlarda (mad. 6, paragraf 1, bent. a), kişisel verilerin bu amaçlarla işlenmesine rızanın zorunlu olmadığını, ancak sağlanmamasının Site tarafından sunulan hizmetlere erişiminizi engellemek.

Doğrudan pazarlama amaçları

Posta, e-posta, telefon, faks, metin mesajı, haber bülteni ve benzerleri yoluyla ürün veya hizmetlerle ilgili promosyon ve reklam malzemelerinin gönderilmesi yoluyla pazarlama faaliyetleri. Ayrıca, bu tür iletişimleri artık almak istemiyorsanız, bu bildirimde belirtilen irtibatlar aracılığıyla açık bir talepte bulunabileceğinizi de bildiririz. Özellikle, aldığınız haber bültenlerinin ve e-postaların, ilgili posta listesinden çıkarılmak üzere doğrudan bir talep göndermek için özel bir bağlantı içereceğini belirtmek isteriz;

İşlemeyi haklı kılan yasal dayanak, yürürlükteki yasalar tarafından belirlenir. Özellikle, yasanın 130. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen durum dışında, kişisel verilerinizin ancak ücretsiz, isteğe bağlı ve her zaman geri alınabilir onayınızı verdikten sonra yukarıdaki amaçlarla işlenebileceğini bildiririz. Kararname no. 30 Haziran 2003 tarihli 196.

Pazarlama amaçlı profil oluşturma

Profil oluşturma amaçları, yani tercihlerinizi ve ilgi alanlarınızı otomatik yollarla da analiz etmek ve sizin için kişiselleştirilmiş hizmetler, içerikler, girişimler ve promosyonlar sunmak (sıradan posta, telefon görüşmeleri, uygulamalar ve haber bültenleri hakkında e-posta bildirimleri yoluyla); gönüllü olarak onayınızı verdikten sonra, yine de bu bilgilendirme bildiriminde belirtilen iletişim bilgilerini kullanarak verilerinizin bu amaçla işlenmesine herhangi bir zamanda ve ücretsiz olarak itiraz etme hakkınız olacaktır.

  İşlemeyi haklı kılan yasal dayanak, yürürlükteki yasalar tarafından belirlenir. Özellikle, kişisel verilerinizin ancak ücretsiz, isteğe bağlı ve her zaman geri alınabilir onayınızı verdikten sonra yukarıdaki amaçlarla işlenebileceğini bildiririz. Yasanın 130. maddesinin 4. paragrafında belirtilen durum dışında. Kararname no. 30 Haziran 2003 tarihli 196.

  3. Kişisel Verilerin Niteliği

  Kişisel verileriniz 3. bölümde belirtilen amaçlar için kullanılacaktır. Toplanan kişisel veriler esas olarak aşağıdakilerle ilgilidir:

  a) gerçek kişileri tanımlayan veriler (kişisel bilgiler, iletişim bilgileri, banka bilgileri vb.);
  b) Kullanıcı tanıma, dil ve oturum kaydetme gibi Web Uygulaması (teknik tanımlama bilgileri) ile etkileşimleriniz sonucunda alınan gezinme verileri. Bu bilgiler sizinle ilişkilendirilmek için toplanmaz, ancak doğası gereği, üçüncü taraflarca tutulan verilerin işlenmesi ve ilişkilendirilmesi yoluyla, atıfta bulunduğu kişiyi tanımlamayı mümkün kılabilir. Bu kategori, erişim saati ve tarihi, Siteye erişmek için kullandığınız cihazların türü, IP adresi ve konumu, Web Uygulamasına yapılan sorgular, kullanım sırasında Web Uygulaması tarafından verilen yanıtlar gibi verileri içerir. Web Uygulaması. Lütfen ilgili çerez politikasına bakın (çerez politikası). Çerezlerin kullanımına izin verirseniz, verilerinizin yukarıda belirtilen çerez politikasına ve ilgili gizlilik politikasına uygun olarak üçüncü taraflarca da işleneceğini lütfen unutmayın.

  4. Kişisel verilerin alıcıları veya alıcı kategorileri

  Yönetmeliğin 28 inci maddesi uyarınca söz konusu veriler “yayılmaz”, yani sizin açık izniniz olmadıkça belirsiz kişilere açıklanmayacaktır. Ancak, yalnızca organizasyonel nedenlerle, veriler, veri işlemcisi olarak belirlenen tüzel kişilerin, yani Veri Denetleyicisinin çalışanlarının ve ayrıca Veri Denetleyicisinin işbirlikçileri ve tedarikçileri gibi üçüncü tarafların (ör. teknik ve Teknolojik hizmetler, barındırma hizmetleri, destek ve bakım hizmetleri vb. ile kredi ve bankacılık kurumları) Siteye bağlı hizmetler ve Veri Sorumlusu olarak atanacak Veri Sorumlusunun ortakları (örn. distribütörler, bayiler vb.)

  Yukarıda açıklanan varlıkların ve kategorilerin ayrıntılı bir listesi Zucchetti Centro Sistemi'nde mevcuttur.

  5. Kişisel verilerin üçüncü bir ülkeye veya uluslararası bir kuruluşa aktarılması

  Verileriniz esas olarak İtalya'da ve her durumda Avrupa Birliği'ne ait ülkelerde işlenecektir. Ancak yukarıda açıklanan işleme amaçlarını gerçekleştirebilmek için verilerinizi AB üyesi olmayan ülkelere aktarmanız gerekebilir. Verilerinizin ülkelere herhangi bir aktarımı, yönetmeliğin 44 ve devamı maddelerin gerekliliklerine uygun olarak gerçekleştirilecektir.

  6. Bu sürenin belirlenmesinde kullanılan kişisel verilerin/kriterlerin saklanma süresi

  Verilerin toplanma amaçlarına ulaşmak için kesinlikle gerekli olan süre boyunca, rızanın olası iptaline kadar veya yasal gerekliliklerin karşılanması veya siparişlerin yerine getirilmesi için işlemenin sürdürülmesinin gerekli olduğu durumlarda, yasaların izin verdiği azami süreler içinde işleme devam edecektir. Kamu makamları ve/veya denetim organları tarafından verilir. Süre dolduktan sonra veriler yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

  7. Kullanılabilir haklar

  Unutulmamalıdır ki, Denetim Otoritesine şikayette bulunabilmenize ek olarak, yürürlükteki yönetmelikle sağlanan ve aşağıda özetlenen bir dizi haktan yararlanabilirsiniz: md. 15 - veri sahibinin erişim hakkı; Sanat. 16 - düzeltme hakkı; Sanat. 17 - silme hakkı (“unutulma hakkı”); Sanat. 18 - işlemenin kısıtlanması hakkı; Sanat. 20 - veri taşınabilirliği hakkı; Sanat. 21 - itiraz hakkı; Sanat. 22 - profil çıkarma da dahil olmak üzere yalnızca otomatik işlemeye dayalı bir karara tabi olmama hakkı.

  Yukarıda belirtilen haklar, privacy@zcscompany.com, adresine bir e-posta gönderilerek ve ayrıca yukarıda 1.

  Bu amaçla, aşağıdaki bağlantıda yer alan formu kullanabileceğinizi bildirmek isteriz: Kişisel verilerin korunmasına ilişkin hakların kullanılması için form.

  8. Hizmetin zorunlu olmayan niteliği

  Kişisel verilerin sağlanması kanunen zorunlu değildir. Ancak, kolayca anlayabileceğiniz gibi, bölüm 3'te açıklanan işleme işlemlerinin gerçekleştirilmesi için kişisel verilerinizin sağlanması esastır ve bu nedenle, kişisel verilerinizi vermeyi reddetmeniz bu Site'deki hizmetlerin verilmesini imkansız hale getirebilir.

  9. Telif hakkı

  Sitenin sahibi ve yönetimi Zucchetti Centro Sistemi SpA'ya aittir; Sitedeki grafikler, resimler ve metinlerin tüm hakları saklı olmak üzere telif haklarına tabidir. İnternet Sitesi “yaratıcı nitelikte bir akıl eseri…” olduğu için telif hakkına tabidir (İtalyan medeni kanununun 2575. maddesi) ve bu itibarla yazarına veya hakları satın alan kişiye aittir. Her halükarda, sitenin tek sayfalarının veya bölümlerinin indirilmesine veya yazdırılmasına, ayrılmış mülkle ilgili telif hakkı veya diğer notların kaldırılmaması koşuluyla izin verilir. Sitenin indirilmesi veya kopyalanması, herhangi bir yazılım veya materyal üzerinde herhangi bir mülkiyet hakkının devrini içermeyecektir. Zucchetti Centro Sistemi SpA'nın önceden yazılı izni olmaksızın, bahsi geçen belgelerin başka sitelerde kamuya açık veya ticari amaçlarla yayınlanması, çoğaltılması (kısmen veya tamamen), iletilmesi (elektronik yollarla veya başka bir şekilde), değiştirilmesi ve hiper metin bağlantısı yapılması yasaktır. Bu düzenlemelerin ihlali, cezai yaptırımlar da dahil olmak üzere cezalarla cezalandırılır.

  10.Sorumluluktan feragat

  Zucchetti Centro Sistemi SpA, Site'de beyan edilen herhangi bir bilgi, aparat, ürün veya işlemin veya Site aracılığıyla ulaşılabilen diğer materyallerin doğruluğu, eksiksizliği veya kullanılabilirliği ile ilgili olarak herhangi bir yasal sorumluluk kabul etmez, çünkü bu bilgiler aşağıdaki şekilde sürekli olarak değiştirilebilir. Şirketin ürün ve hizmetlerinin sürekli teknolojik gelişimi. Zucchetti Centro Sistemi SpA bu nedenle Sitenin veya bağlı bir sitenin herhangi bir şekilde kullanılmasından kaynaklanan özel, arızi, dolaylı veya sonuç olarak ortaya çıkan hasarlardan veya herhangi bir hasardan sorumlu tutulamaz.