Med Ambrogio er smådyrene dine alltid trygge.

Er du redd for at robotgressklipperen kan utgjøre en fare for husdyrene dine? Med Ambrogio kan du være sikker på at dine små venner ikke utsettes for fare.

Amico degli animali top
Amico 1520x1040

Alle gressklipperrobotene som produseres av Zucchetti Centro Sistemi er prosjekterte for å garantere maksimal sikkerhet og for å verne om både miljøet, samt menneskers og dyrs helse.

Robotgressklipperne Ambrogio, som er stillegående og effektive, forurenser ikke, de er utstyrt med et knivbeskyttelsessystem og sikkerhetsfølere utformet for å utelukke farer for barn eller dyr som kan oppholde seg i nærheten mens apparatet er i drift.

Det finnes også en Push Stop-knapp på alle modeller som tillater å stoppe robotgressklipperen umiddelbart.

Ambrogio Robot Salvaguardia Fauna Selvatica 1520x1040

Ambrogio for beskyttelse av ville dyr

Den høye kvaliteten på materialene og de mest innovative teknologiene som brukes i konstruksjonen av Ambrogio gjør at robotgressklipperen kan fullføre jobben på kort tid, og dra nytte av dagtimene. Ambrogio behøver nemlig ikke gjentatte oppladnings-/arbeidssykluser dag og natt: Med nøye programmering kan Ambrogio hvile hele natten (og deler av dagen) og la hagen være fri når den ikke er under oppsyn og når dyrene beveger seg fritt på jakt etter mat.

Som et miljøvennlig selskap fremmer og anbefaler vi planlegging av Ambrogio robotgressklipperens arbeid på dagtid, med respekt for det nattlige dyrelivet.

I tillegg, med tanke på kontinuerlig forbedring av produktene våre, er de nye Ambrogio-modellene, slik som Twenty ZR, utstyrt med radarfølere som er i stand til å håndtere alle hindre i hagen, enten de står stille eller i bevegelse. Et ytterligere skritt fremover også for beskyttelse av våre ville venner .