Vinterlagring av din Ambrogio Robotgressklipper

Det årlige vedlikeholdet av din Ambrogio Robotgressklipper er et nødvendig inngrep for å holde den i perfekt stand og for å forebygge skader, driftsfeil og -problemer.

Rimessaggio Ambrogio Robot

For detaljerte opplysninger om lagrings- og vedlikeholdstjenester, kontakt din forhandler eller kontakt vår tekniske assistansetjeneste.

Hva består vinterlagringstjenesten for Ambrogio Robotgressklipperen i?

Med vinterlagringstjeneste mener vi både årlig vedlikehold etter endt arbeidssesong for Ambrogio, og dens eventuelle oppbevaring hos en godkjent forhandler, eller, dersom du foretrekker dette. Hjemme hos deg selv på et egnet sted (kjellerbod, bod, garasje…).

Rimessaggio 2

Årlig vedlikehold

Før vinteren setter inn anbefaler vi å la Ambrogio Robotgressklipper undergå et komplett vedlikehold, for å forebygge mulige problemer og bevare gressklipperens ytelse over tid.

Ambrogios årlige vedlikehold inkluderer rengjøring og vask av innvendige og utvendige deler, utskifting av klippekniven og andre slitte deler, motor- og batteridiagnostikk, nøye kontroll av korrekt funksjon av hver komponent og oppdatering av programvaren, samt alle andre inngrep som skulle vise seg å være nødvendige.

Regelmessig vedlikehold, som allerede sagt, maksimerer levetiden til robotgressklipperen og unngår utgifter til reparasjoner og ekstraordinært vedlikehold.

Rimessaggio Ambrogio Robot 3

Vinteroppbevaring

Når det årlige vedlikeholdet er utført, kan du bestemme deg for å lagre Ambrogio i garasjen eller kjelleren din, eller du kan la robotgressklipperen stå på servicesenteret og så hente den igjen til våren, når tiden er inne for å ta den i bruk igjen.

Denne tjenesten unngår rot i garasjen, boden eller kjelleren og garanterer perfekt bevaring av Ambrogio Robotgressklipper.